Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
黃蘭雪﹐清人﹐女﹐字香冰﹐荊溪人(今江蘇宜興)。Related Materials: 著有 《月珠樓吟稿》《月珠樓詞》。正始集﹐毘陵伍氏家集﹐小檀欒室閨秀詞鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 黃蘭雪 ﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 看竹: Kan zhu 19.7a
詩 shi: 秋興: Qiu xing 19.7b
詩 shi: 姑嫂餅: Gu sao bing 19.7b
詩 shi: 重過洑溪望承雲塔: Chong guo Fu Xi wang Cheng yun ta 19.7b
詞 ci: 蘇臺楊柳枝詞: Su tai yang liu zhi ci 19.8a
詩 shi: 壬辰夏兒子燦中州書來云完顏太夫人選閨秀詩為正始集輯入余作刻成即以見貽仰止已深感謝復集寄詩代書: Ren chen xia er Zican Zhongzhou shu lai yun Wanyan tai fu ren xuan gui xiu shi wei Zheng shi ji ji ru yu zuo ke cheng ji yi jian yi yang zhi yi shen gan xie fu ji ji shi dai shu 題辭.9a
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 醉花陰﹕悼表妹周姞 Zui hua yin﹕Dao biao mei Zhou Ji 15.15a
詞 ci: 高陽臺﹕秋曉 Gao yang tai﹕Qiu xiao 15.15b
詞 ci: 翠樓吟﹕丙寅仲秋登艤舟亭賞桂外子索賦 Cui lou yin﹕Bing yin zhong qiu deng Yi zhou ting shang gui wai zi suo fu 15.15b
In 月珠樓吟稿:一卷(清黃蘭雪撰)。清嘉慶十一年(1806)刻本 Yue zhu lou yin gao: 1 juan (by Huang Lanxue, Qing Dynasty)
詞 ci: 月珠樓吟稿: Yue zhu lou yin gao 吟稿.1a
詩 shi: 春雪曉望: Chun xue xiao wang 吟稿.1a
詩 shi: 薄暮: Bo mu 吟稿.1a
詩 shi: 重過洑溪望承雲塔: Chong guo Fu xi wang Cheng yun ta 吟稿.1a
詩 shi: 杪秋寫懷寄故園諸妹: Miao qiu xie huai ji gu yuan zhu mei 吟稿.1b
詩 shi: 新霽: Xin ji 吟稿.1b
詩 shi: 看竹: Kan zhu 吟稿.2a
詩 shi: 病中寫懷: Bing zhong xie huai 吟稿.2a
詩 shi: 元夜: Yuan ye 吟稿.2a
詩 shi: 偶成: Ou cheng 吟稿.2b
詩 shi: 清明: Qing ming 吟稿.2b
詩 shi: 新夏: Xin xia 吟稿.2b
詩 shi: 秋汛: Qiu xun 吟稿.3a
詩 shi: 丁巳新正陳伯母留宿溪樓賦呈: Ding si xin zheng Chen bo mu liu su Xi lou fu cheng 吟稿.3a
詩 shi: 桃溪故里與大嫂話舊: Tao xi gu li yu da sao hua jiu 吟稿.3b
詩 shi: 桃溪舟上作: Tao xi zhou shang zuo 吟稿.3b
詩 shi: 善卷紀游三首: Shan juan ji you san shou 吟稿.4a
詩 shi: 碧鮮庵題壁: Bi xian an ti bi 吟稿.4a
詩 shi: 暮春同諸妹過叔祖母西澗草堂二首: Mu chun tong zhu mei guo shu zu mu Xi jian cao tang er shou 吟稿.4b
詩 shi: 桃溪秋汛: Tao xi qiu xun 吟稿.4b
詩 shi: 山居: Shan ju 吟稿.5a
詩 shi: 憶母: Yi mu 吟稿.5a
詩 shi: 書懷: Shu huai 吟稿.5b
詩 shi: 思妹: Si mei 吟稿.5b
詩 shi: 月夜坐早桂下: Yue ye zuo zao gui xia 吟稿.6a
詩 shi: 白菊: Bai ju 吟稿.6a
詩 shi: 落燈後一日雪中消寒次萬香南先生韻: Luo deng hou yi ri xue zhong xiao han ci Wan Xiangnan xian sheng yun 吟稿.6a
詩 shi: 晚望: Wan wang 吟稿.6b
73 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )