Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

香南雪北詞﹕一卷 (小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。)
Xiang nan xue bei ci: 1 juan (Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty))

View digitized version

Bibliographic information

102 titles within this collection
Contents (37 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
香南雪北詞自記 Xiang nan xue bei ci zi ji 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.自記.1a
香南雪北詞自記 Xiang nan xue bei ci zi ji 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.自記.1b
點絳脣 Dian jiang chun詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.1a
高陽臺 : 林秋園表兄二十四橋醉月圖 Gao yang tai : Lin Qiuyuan biao xiong Er shi si qiao zui yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.1a
高陽臺 : 林秋園表兄二十四橋醉月圖 Gao yang tai : Lin Qiuyuan biao xiong Er shi si qiao zui yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.1b
酷相思 Ku xiang si詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.1b
沁園春 : 嚏 Qin yuan chun : Ti詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.1b
沁園春 : 嚏 Qin yuan chun : Ti詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.2a
前調[沁園春] : 息 Qian diao [Qin yuan chun] : Xi詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.2a
醉翁操 Zui weng cao詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.2b
滿江紅 Man jiang hong詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.2b
滿江紅 Man jiang hong詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.3a
洞仙歌 : 湯母楊太淑人吟釵圖 Dong xian ge : Tang mu Yang tai shu ren Yin chai tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.3a
摸魚子 : 陳雲伯先生桃花漁隱圖 Mo yu zi : Chen Yunbo xian sheng Tao hua yu yin tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.3a
摸魚子 : 陳雲伯先生桃花漁隱圖 Mo yu zi : Chen Yunbo xian sheng Tao hua yu yin tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.3b
探春 : 落鐙後四日夢蕉兄招同西溪探梅 Tan chun : Luo deng hou si ri Mengjiao xiong zhao tong Xi xi tan mei詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.3b
醉太平 : 舟中口占 Zui tai ping : Zhou zhong kou zhan詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.4a
浪淘沙 Lang tao sha詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.4a
水調歌頭 : 俞少卿屬題銜盃課子圖 Shui diao ge tou : Yu Shaoqing zhu ti Xian bei ke zi tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.4a
水調歌頭 : 俞少卿屬題銜盃課子圖 Shui diao ge tou : Yu Shaoqing zhu ti Xian bei ke zi tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.4b
平均滿江紅 : 悼貓 Ping yun man jiang hong : Dao mao詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.4b
平均滿江紅 : 悼貓 Ping yun man jiang hong : Dao mao詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.5a
賣花聲 Mai hua sheng詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.5a
臺城路 : 湯雨生將軍董雙湖夫人合寫畫梅廔雙照 Tai cheng lu : Tang Yusheng jiang jun Dong Shuanghu fu ren he xie hua mei hou shuang zhao詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.5a
臺城路 : 湯雨生將軍董雙湖夫人合寫畫梅廔雙照 Tai cheng lu : Tang Yusheng jiang jun Dong Shuanghu fu ren he xie hua mei hou shuang zhao詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.5b
疏影 Shu ying詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.5b
水調歌頭 : 又題琴隱圖 Shui diao ge tou : You ti Qin yin tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.6a
念奴嬌 : 又題十二古琴書屋填詞圖 Nian nu jiao : You ti Shi er gu qin shu wu tian ci tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.6a
念奴嬌 : 又題十二古琴書屋填詞圖 Nian nu jiao : You ti Shi er gu qin shu wu tian ci tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.6b
掃花遊 : 鏡泉羅君兩過天台不獲一覽其勝作瓊臺夢月圓自譜掃花遊詞索余題和 Sao hua you : Jingquan Luo jun liang guo Tiantai bu huo yi lan qi sheng zuo qiong tai meng yue yuan zi pu sao hua you ci suo yu ti he詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.6b
蘇幕遮 Su mu zhe詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.7a
戀繡衾 : 題畫扇寫悶尋鸚鵡說無聊詩意 Lian xiu qin : Ti hua shan xie men xun ying wu shuo wu liao shi yi詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.7a
高陽臺 : 秋月琴心畫箑 Gao yang tai : Qiu yue qin xin hua sha詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.7a
高陽臺 : 秋月琴心畫箑 Gao yang tai : Qiu yue qin xin hua sha詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.7b
邁陂塘 : 徐星谿都督春波洗硯圖 Mai bei tang : Xu Xingxi du du Chun bo xi yan tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.7b
邁陂塘 : 徐星谿都督春波洗硯圖 Mai bei tang : Xu Xingxi du du Chun bo xi yan tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8a
喝火令 : 輓采石夫人即題曾咲厓參軍讀書圖 He huo ling : Wan Caishi fu ren ji ti Zeng Xiaoya can jun Du shu tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8a
清平樂 Qing ping le詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8a
清平樂 Qing ping le詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8b
水調歌頭 : 風雨慳夝詞以撥悶 Shui diao ge tou : Feng yu qian qing ci yi bo men詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8b
鵲橋仙 : 張松谿花影吹笙圖 Que qiao xian : Zhang Songxi Hua ying chui sheng tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8b
鵲橋仙 : 張松谿花影吹笙圖 Que qiao xian : Zhang Songxi Hua ying chui sheng tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.9a
洞仙歌 : 陳二山空房對月圖 Dong xian ge : Chen Ershan Kong fang dui yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.9a
金縷曲 : 徐問蘧六橋草堂圖 Jin lü qu : Xu Wenqu Liu qiao cao tang tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.9a
金縷曲 : 徐問蘧六橋草堂圖 Jin lü qu : Xu Wenqu Liu qiao cao tang tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.9b
南鄉子 : 孫嫺卿夫人停琴伫月圖 Nan xiang zi : Sun Xianqing fu ren Ting qin zhu yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.9b
南鄉子 : 孫嫺卿夫人停琴伫月圖 Nan xiang zi : Sun Xianqing fu ren Ting qin zhu yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.10a
洞仙歌 Dong xian ge詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.10a
前調[洞仙歌] : 二十六日再過超山梅花盛開復拈前調寫之 Qian diao [Dong xian ge] : Er shi liu ri zai guo Chao Shan mei hua sheng kai fu nian qian diao xie zhi詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.10a
前調[洞仙歌] : 二十六日再過超山梅花盛開復拈前調寫之 Qian diao [Dong xian ge] : Er shi liu ri zai guo Chao Shan mei hua sheng kai fu nian qian diao xie zhi詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.10b
123 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search