明淸婦女著作
明淸婦女著作

香南雪北詞﹕一卷 (小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。)
Xiang nan xue bei ci: 1 juan (Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty))

閱讀原著

編目提要

102 卷名
目錄 (74 項記錄)文體詩體作者頁碼
香南雪北詞自記 Xiang nan xue bei ci zi ji 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.自記.1a
點絳脣 Dian jiang chun詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.1a
高陽臺 : 林秋園表兄二十四橋醉月圖 Gao yang tai : Lin Qiuyuan biao xiong Er shi si qiao zui yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.1a
酷相思 Ku xiang si詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.1b
沁園春 : 嚏 Qin yuan chun : Ti詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.1b
前調[沁園春] : 息 Qian diao [Qin yuan chun] : Xi詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.2a
醉翁操 Zui weng cao詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.2b
滿江紅 Man jiang hong詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.2b
洞仙歌 : 湯母楊太淑人吟釵圖 Dong xian ge : Tang mu Yang tai shu ren Yin chai tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.3a
摸魚子 : 陳雲伯先生桃花漁隱圖 Mo yu zi : Chen Yunbo xian sheng Tao hua yu yin tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.3a
探春 : 落鐙後四日夢蕉兄招同西溪探梅 Tan chun : Luo deng hou si ri Mengjiao xiong zhao tong Xi xi tan mei詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.3b
醉太平 : 舟中口占 Zui tai ping : Zhou zhong kou zhan詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.4a
浪淘沙 Lang tao sha詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.4a
水調歌頭 : 俞少卿屬題銜盃課子圖 Shui diao ge tou : Yu Shaoqing zhu ti Xian bei ke zi tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.4a
平均滿江紅 : 悼貓 Ping yun man jiang hong : Dao mao詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.4b
賣花聲 Mai hua sheng詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.5a
臺城路 : 湯雨生將軍董雙湖夫人合寫畫梅廔雙照 Tai cheng lu : Tang Yusheng jiang jun Dong Shuanghu fu ren he xie hua mei hou shuang zhao詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.5a
疏影 Shu ying詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.5b
水調歌頭 : 又題琴隱圖 Shui diao ge tou : You ti Qin yin tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.6a
念奴嬌 : 又題十二古琴書屋填詞圖 Nian nu jiao : You ti Shi er gu qin shu wu tian ci tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.6a
掃花遊 : 鏡泉羅君兩過天台不獲一覽其勝作瓊臺夢月圓自譜掃花遊詞索余題和 Sao hua you : Jingquan Luo jun liang guo Tiantai bu huo yi lan qi sheng zuo qiong tai meng yue yuan zi pu sao hua you ci suo yu ti he詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.6b
蘇幕遮 Su mu zhe詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.7a
戀繡衾 : 題畫扇寫悶尋鸚鵡說無聊詩意 Lian xiu qin : Ti hua shan xie men xun ying wu shuo wu liao shi yi詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.7a
高陽臺 : 秋月琴心畫箑 Gao yang tai : Qiu yue qin xin hua sha詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.7a
邁陂塘 : 徐星谿都督春波洗硯圖 Mai bei tang : Xu Xingxi du du Chun bo xi yan tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.7b
喝火令 : 輓采石夫人即題曾咲厓參軍讀書圖 He huo ling : Wan Caishi fu ren ji ti Zeng Xiaoya can jun Du shu tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8a
清平樂 Qing ping le詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8a
水調歌頭 : 風雨慳夝詞以撥悶 Shui diao ge tou : Feng yu qian qing ci yi bo men詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8b
鵲橋仙 : 張松谿花影吹笙圖 Que qiao xian : Zhang Songxi Hua ying chui sheng tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.8b
洞仙歌 : 陳二山空房對月圖 Dong xian ge : Chen Ershan Kong fang dui yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.9a
金縷曲 : 徐問蘧六橋草堂圖 Jin lü qu : Xu Wenqu Liu qiao cao tang tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.9a
南鄉子 : 孫嫺卿夫人停琴伫月圖 Nan xiang zi : Sun Xianqing fu ren Ting qin zhu yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.9b
洞仙歌 Dong xian ge詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.10a
前調[洞仙歌] : 二十六日再過超山梅花盛開復拈前調寫之 Qian diao [Dong xian ge] : Er shi liu ri zai guo Chao Shan mei hua sheng kai fu nian qian diao xie zhi詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.10a
高陽臺 : 清明泛湖用玉田均 Gao yang tai : Qing ming fan hu yong Yutian jun詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.10b
前調[高陽臺] : 皋亭山看桃花 Qian diao [Gao yang tai] : Gaoting Shan kan tao hua詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.11a
祝英臺近 : 春杪遊花鄔 Zhu ying tai jin : Chun miao you hua wu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.11a
西江月 : 周氏秋水堂圖 Xi jiang yue : Zhou shi Qiu shui tang tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.11b
清平樂 : 許雲林夫人畫秋花紈扇為其妹仲絢夫人作 Qing ping le : Xu Yunlin fu ren hua qiu hua wan shan wei qi mei Zhongxuan fu ren zuo詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.11b
賣花聲 : 花嶼讀書圖鮑玉士妹為人索題 Mai hua sheng : Hua yu du shu tu Bao Yushi mei wei ren suo ti詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.12a
臺城路 Tai cheng lu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.12a
金縷曲 : 和吳仲雲太守自題閒雲圖之作 Jin lü qu : He Wu Zhongyun tai shou zi ti xian yun tu zhi zuo詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.12b
臺城路 Tai cheng lu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.13a
邁陂塘 : 陸次山蜀遊圖 Mai bei tang : Lu Cishan Shu you tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.13a
清平樂 : 竹垞遺印 Qing ping le : Zhucha yi yin詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.13b
浣溪沙 : 周暖姝夫人脩梅小影 Huan xi sha : Zhou Nuanshu fu ren xiu mei xiao ying詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.14a
踏沙行 : 松風庭院行看子 Ta suo xing : Song feng ting yuan xing kan zi詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.14a
臺城路 : 西湖花隱詩畫冊 Tai cheng lu : Xi Hu hua yin shi hua ce詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.14a
賣花聲 : 黃均珊帝女花傳奇譜長平公主事 Mai hua sheng : Huang Junshan Di nü hua chuan qi pu Changping gong zhu shi詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.14b
高陽臺 : 題悲秋圖 Gao yang tai : Ti Bei qiu tu詞 ci 吳藻 Wu Zao香南雪北詞.15a
123 詩詞/文/圖 (第 1 / 3)<< | < | > | >> 新搜尋