Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

102 titles within this collection
ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面一 Feng mian yi 封頁
扉頁 Fei ye 扉頁
牌記 Pai ji 牌記頁
金武祥小檀欒室彙刻閨秀詞序 Jin Wuxiang Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci xu文﹕序 Wen: Xu 金武祥 Jin Wuxiang序.1a
王鵬運小檀欒室彙刻閨秀詞序 Wang Pengyun Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci xu文﹕序 Wen: Xu 王鵬運 Wang Pengyun序.1a
況周儀小檀欒室彙刻閨秀詞序 Kuang Zhouyi Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.1a
王以敏題詞 Wang Yimin ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 王以敏 Wang Yimin題辭.1a
書題內頁 Shu ti nei ye 題辭
張謇題辭 Zhang Jian ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 張謇 Zhang Jian題辭
小檀欒室閨秀詞第一集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di yi ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
封面二 Feng mian er 封頁
封面三 Feng mian san 封頁
第二集扉頁 Di er ji fei ye
張謇題辭 Zhang Jian ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 張謇 Zhang Jian
小檀欒室閨秀詞第二集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di er ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
封面四 Feng mian si 封頁
封面五 Feng mian wu 封頁
第三集扉頁 Di san ji fei ye
張謇題辭 Zhang Jian ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 張謇 Zhang Jian
小檀欒室閨秀詞第三集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di san ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
封面六 Feng mian liu 封頁
封面七 Feng mian qi 封頁
第四集扉頁 Di si ji fei ye
張謇題辭 Zhang Jian ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 張謇 Zhang Jian
小檀欒室閨秀詞第四集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di si ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
封面八 Feng mian ba 封頁
封面九 Feng mian jiu 封頁
第五集扉頁 Di wu ji fei ye
張謇題辭 Zhang Jian ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 張謇 Zhang Jian
小檀欒室閨秀詞第五集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di wu ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang
封面十一 Feng mian shi yi 封頁
第六集扉頁 Di liu ji fei ye
張謇題辭 Zhang Jian ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 張謇 Zhang Jian
小檀欒室閨秀詞第六集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di liu ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
封面十二 Feng mian shi er 封頁
封面十三 Feng mian shi san 封頁
第七集扉頁 Di qi ji fei ye
張謇題辭 Zhang Jian ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 張謇 Zhang Jian
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke bai jia gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第七集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di qi ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
封面十四 Feng mian shi si 封頁
封面十五 Feng mian shi wu 封頁
第八集扉頁 Di ba ji fei ye 扉頁
張謇題辭 Zhang Jian ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 張謇 Zhang Jian
65 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search
102 titles within this collection