Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。
Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (253 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
張百熙序 Zhang Baixi xu文﹕序 Wen: Xu 張百熙 Zhang Baixi女學.序1.2a
張百熙序 Zhang Baixi xu文﹕序 Wen: Xu 張百熙 Zhang Baixi女學.序1.2b
張百熙序 Zhang Baixi xu文﹕序 Wen: Xu 張百熙 Zhang Baixi女學.序1.3a
張百熙序 Zhang Baixi xu文﹕序 Wen: Xu 張百熙 Zhang Baixi女學.序1.3b
1 items (Page 1 of 1)New Search