Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Work [Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)]

Work[Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)]

View digitized version

View contents of work

Full text at Chinese Text Project

古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)    
McGill CatalogueView record in McGill catalogue
Owning institutionHarvard Yenching Library (Harvard Yenching Library ID: 5531/8643.1) View record in HOLLIS
Title古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)
Title (Pinyin):Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
Work Type:別集
Author:曾懿 Zeng Yi
Contributors:曾旭初 Zeng Xuchu (序作者)
曾彥季 Zeng Yanji (序作者)
繆荃孫 Miao Quansun (序作者)
屈蕙纕 Qu Huixiang (序作者)
嚴謙潤 Yan Qianrun (序作者)
端方 Duanfang (序作者)
曾懿 Zeng Yi (序作者)
張百熙 Zhang Baixi (序作者)
吳慶坻 Wu Qingdi (序作者)
易順鼎 Yi Shunding (題辭)
秦際唐 Qin Jitang (題辭)
張仲炘 Zhang Zhongxin (題辭)
嚴謙潤 Yan Qianrun (題辭)
Publication Statement:清光緖三十三年(1907)刻本。 
Publisher:
Publisher (Pinyin):
Place of Publication:
Place of Publication (Pinyin):
Date:1907
Chinese Date: Dynasty: 清
Reign Period: 光緖三十三年
Cycle: 丁未
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 33 nian
Cycle: Dingwei
Number of Ce:2
Number of Juan:3+1
Physical Description:
Summary:
Contents:詩:3卷--詞:1卷--醫學篇:2卷--女學篇:1卷--中饋錄:1卷.
Notes:
Preface:
Colophon:
Illustrations:
Inscriptional Verse:
Fanli:
References:
Back

( New Search )