Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Qiantang]

錢塘 (Qiantang) in 浙江(清) (Zhejiang). Contemporary Name : 浙江杭州 (Zhejiang Hangzhou) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (268)
陳鴻壽 (Chen Hongshou) 字子恭 (Zigong) 號曼生 (Mansheng)
陳裴之 (Chen Peizhi) 字孟楷 (Mengkai) 號小雲 (Xiaoyun) 其他字 、號郎玉山人 (Langyushanren)
陳栩 (Chen Xu) 字昆叔 (Kunshu) 號蜨仙 (Diexian) 其他字 、號天虛我生 (Tianxuwosheng)
陳墉 (Chen Yong) 字作甫 (Zuofu)
陳元祿 (Chen Yuanlu)
戴熙 (Dai Xi) 字醇士 (Chunshi) 號鹿牀 (Luchuang) 其他字 、號棆庵、井東居士、蒓溪 (Yu'an, Jingdongjushi, Chunxi)
丁丙 (Ding Bing) 字松生 (Songsheng) 號松存 (Songcun) 其他字 、號嘉魚 (Jiayu)
丁聖肇 (Ding Shengzhao)
方騭 (Fang Zhi) 字玉裁 (Yucai) 號雲泉 (Yuanquan) 其他字 、號頤翁 (Yiweng)
高炳麔 (Gao Bingjiu) 字昭伯 (Zhaobo) 號我盦居士 (Woanjushi) 其他字 、號高炳麟 (Gao Binglin)
顧澍 (Gu Shu) 字伴檠 (Banqing)
黃景福 (Huang Jingfu) 號武陵 (Wuling)
蔣坦 (Jiang Tan) 字平伯 (Pingbo) 號藹卿 (Aiqing)
金繩武 (Jin Shengwu) 字韻仙 (Yunxian)
梁紹壬 (Liang Shaoren) 字晉竹 (Jinzhu) 號應來 (Yinglai)
梁同書 (Liang Tongshu) 字元穎 (Yuanying) 號山舟 (Shanzhou)
凌譽 (Ling Yu)
陸應宿 (Lu Yingsu) 字昆圃 (Kunpu) 號筱雲 (Xiaoyun)
陸雲龍 (Lu Yunlong) 字雨侯 (Yuhou) 號蛻庵 (Tui'an)
錢保衡 (Qian Baoheng) 字秋舫 (Qiufang)
沈敓元 (Shen Duiyuan)
沈敏元 (Shen Minyuan)
沈兆霖 (Shen Zhaolin) 字朗亭 (Langting) 其他字 、號尺生,子莍 (Chisheng, Ziqiu)
殳慶源 (Shu Qingyuan) 字積堂 (Jitang) 其他字 、號春源,三慶, 壽民 (Chunyuan, Sanqing, Shoumin)
孫寳琦 (Sun Baoqi) 字慕韓 (Muhan)
孫寶瑄 (Sun Baoxuan) 字仲玙 (Zhongyu)
孫蘭祥 (Sun Lanxiang) 字湘田 (Xiangtian)
孫念培 (Sun Nianpei) 字竺樵 (Zhuqiao)
孫因培 (Sun Yinpei) 字子竺 (Zizhu)
鎖開源 (Suo Kaiyuan)
屠倬 (Tu Zhuo) 字孟昭 (Mengzhao) 號琴塢 (Qinwu) 其他字 、號潛園老人 (Qianyuanlaoren)
汪懷 (Wang Huai) 字小舫 (Xiaofang)
王槐 (Wang Huai) 字丹生 (Dansheng)
王堃 (Wang Kun) 字厚山 (Houshan) 號小鐵 (Xiaotie)
王麟書 (Wang Linshu) 字松溪 (Songxi)
王起 (Wang Qi) 字硯香 (Yanxiang)
汪榮 (Wang Rong)
王三畏 (Wang Sanwei) 字薌谷 (Xianggu)
汪同懌 (Wang Tongyi)
汪應培 (Wang Yingpei) 字香谷 (Xianggu) 號香谷散人 (Xianggu sanren) 其他字 、號厚田 (Houtian)
汪遠孫 (Wang Yuansun) 字久也 (Jiuye) 號小米 (Xiaomi) 其他字 、號借閒漫士 (Jiexianmanshi)
汪曾本 (Wang Zengben)
吳陳琰 (Wu Chenyan) 字寶崖 (Baoya)
吳純 (Wu Chun) 字葆良 (Baoliang) 號春林 (Chunlin)
吳瑍 (Wu Huan) 字閬夫 (Langfu)
吳慶坻 (Wu Qingdi) 字子修 (Zixiu) 號悔餘生 (Huiyusheng) 其他字 、號敬疆、補松老人 (Jingjiang、Busonglaoren)
吳清鵬 (Wu Qingpeng) 字程九 (Chengjiu) 號西穀 (Xigu) 其他字 、號笏庵 (Wu'an)
吳昇 (Wu Sheng) 字瀛日 (Yingri) 號壺山 (Hushan) 其他字 、號秋漁 (Qiuyu)
吳士鑑 (Wu Shijian) 字絅齋 (Jiongzhai) 號公詧 (Gongcha) 其他字 、號含嘉, 式溪居士 (Hanjia, Shixijushi)
吳錫麟 (Wu Xilin) 字穀人 (Guren) 號聖征 (Shengzheng)
(Page 1 of 6)<< | < | > | >> New Search

poets from this region from all time periods: (542)

( Back )