Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Deying]

徐德英﹐明末清初人﹐女﹐字雲卿﹐又名徐氏(徐龐女)﹐莆田人(今福建莆田)。Related Materials: 著有 廿一史評。古今女史﹐國朝閨秀正始集﹐閩川閨秀詩話﹐蘭閨寶錄﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Deying

[show details]

[hide texts]
Writings of 徐德英 Xu Deying﹕
In 古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本 Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
詩 shi: 秋日懷姊(三首): Qiu ri huai zi 2.24b
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 秋日憶姊(三首): Qiu ri yi zi 1.25a
In 名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。 Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
詩 shi: 秋日懷姊(三首): Qiu ri huai zi (San shou) 3.13a
In 名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本 Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
詩 shi: 秋日懷姊(三首) : Qiu ri huai zi 28.15a
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 懷姊(二首): Huai zi 5.5a
詩 shi: 秋日懷姊: Qiu ri huai zi 5.5b
In 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕 Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
詩 shi: 秋日懷姊: Qiu ri huai zi 17.22a
In 歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版 Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 寄從母林夫人書: Ji cong mu Lin fu ren shu Page 120
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕論 Wen: Lun: 武周諸臣論: Wuzhou zhu chen lun Page 41
文﹕論 Wen: Lun: 楊廣論: Yang Guang lun Page 42
文﹕論 Wen: Lun: 高熲論: Gao Jiong lun Page 44
文﹕論 Wen: Lun: 梁元帝論: Liang Yuandi lun Page 45
文﹕論 Wen: Lun: 衛將軍諸葛瞻及鄧艾戰於綿竹敗績及其子尚皆死之論: Wei jiang jun Zhuge Zhan ji Deng Ai zhan yu Mianzhu bai ji ji qi zi Shang jie si zhi lun Page 47
文﹕文 Wen: Wen: 讀離騷: Du Li sao Page 68
文﹕文 Wen: Wen: 讀史一: Du shi yi Page 69
文﹕文 Wen: Wen: 讀史二: Du shi er Page 69
文﹕文 Wen: Wen: 讀史三: Du shi san Page 69
文﹕文 Wen: Wen: 讀史四: Du shi si Page 70
文﹕文 Wen: Wen: 讀史五: Du shi wu Page 70
文﹕文 Wen: Wen: 擬宋文丞相移江淮諸郡檄: Ni Song wen cheng xiang yi Jiang Huai zhu jun xi Page 102
文﹕文 Wen: Wen: 革除建文皇帝紀: Ge chu Jianwen huang di ji Page 114
文﹕賦 Wen: Fu: 悼志賦: Dao zhi fu Page 125
22 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )