Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本
Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
清娛閣唫稾封面 Qing yu ge yin gao feng mian 封頁
清娛閣合刻詩序 Qing yu ge he ke shi xu文﹕序 Wen: Xu 袁枚 Yuan Mei袁枚序.1a
清娛閣合刻詩序 Qing yu ge he ke shi xu文﹕序 Wen: Xu 袁枚 Yuan Mei袁枚序.1b
清娛閣合刻詩序 Qing yu ge he ke shi xu文﹕序 Wen: Xu 袁枚 Yuan Mei袁枚序.2a
清娛閣合刻詩序 Qing yu ge he ke shi xu文﹕序 Wen: Xu 袁枚 Yuan Mei袁枚序.2b
吳錫麒序 Wu Xiqi xu文﹕序 Wen: Xu 吳錫麒 Wu Xiqi吳錫麒序.1a
吳錫麒序 Wu Xiqi xu文﹕序 Wen: Xu 吳錫麒 Wu Xiqi吳錫麒序.1b
吳錫麒序 Wu Xiqi xu文﹕序 Wen: Xu 吳錫麒 Wu Xiqi吳錫麒序.2a
吳錫麒序 Wu Xiqi xu文﹕序 Wen: Xu 吳錫麒 Wu Xiqi吳錫麒序.2b
法式善序 Fa Shishan xu文﹕序 Wen: Xu 法式善 Fa Shishan法式善序.1a
法式善序 Fa Shishan xu文﹕序 Wen: Xu 法式善 Fa Shishan法式善序.1b
法式善序 Fa Shishan xu文﹕序 Wen: Xu 法式善 Fa Shishan法式善序.2a
法式善序 Fa Shishan xu文﹕序 Wen: Xu 法式善 Fa Shishan法式善序.2b
吳烜序 Wu Xuan xu文﹕序 Wen: Xu 吳烜 Wu Xuan吳烜序.1a
吳烜序 Wu Xuan xu文﹕序 Wen: Xu 吳烜 Wu Xuan吳烜序.1b
吳烜序 Wu Xuan xu文﹕序 Wen: Xu 吳烜 Wu Xuan吳烜序.2a
吳烜序 Wu Xuan xu文﹕序 Wen: Xu 吳烜 Wu Xuan吳烜序.2b
李錫恭序 Li Xigong xu文﹕序 Wen: Xu 李錫恭 Li Xigong李錫恭序.1a
李錫恭序 Li Xigong xu文﹕序 Wen: Xu 李錫恭 Li Xigong李錫恭序.1b
李錫恭序 Li Xigong xu文﹕序 Wen: Xu 李錫恭 Li Xigong李錫恭序.2a
李錫恭序 Li Xigong xu文﹕序 Wen: Xu 李錫恭 Li Xigong李錫恭序.2b
鮑之鍾序 Bao Zhizhong xu文﹕序 Wen: Xu 鮑之鍾 Bao Zhizhong鮑之鍾序.1a
鮑之鍾序 Bao Zhizhong xu文﹕序 Wen: Xu 鮑之鍾 Bao Zhizhong鮑之鍾序.1b
鮑之鍾序 Bao Zhizhong xu文﹕序 Wen: Xu 鮑之鍾 Bao Zhizhong鮑之鍾序.2a
鮑之鍾序 Bao Zhizhong xu文﹕序 Wen: Xu 鮑之鍾 Bao Zhizhong鮑之鍾序.2b
鮑桂星序 Bao Guixing xu文﹕序 Wen: Xu 鮑桂星 Bao Guixing後序.1a
鮑桂星序 Bao Guixing xu文﹕序 Wen: Xu 鮑桂星 Bao Guixing後序.1b
鮑桂星序 Bao Guixing xu文﹕序 Wen: Xu 鮑桂星 Bao Guixing後序.2a
鮑桂星序 Bao Guixing xu文﹕序 Wen: Xu 鮑桂星 Bao Guixing後序.2b
清娛閣吟稾目錄 Qing yu ge yin gao mu lu 清娛閣吟稾目錄.1a
清娛閣吟稾目錄 Qing yu ge yin gao mu lu 清娛閣吟稾目錄.1b
清娛閣吟稾卷一 Qing yu ge yin gao juan yi 1.1a
暮春 Mu chun詩 五言律詩 shi 五言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.1a
穀雨後三日過百鶴道院牡丹已殘 Gu yu hou san ri guo Bai he dao yuan mu dan yi can詩 七言律詩 shi 七言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.1a
穀雨後三日過百鶴道院牡丹已殘 Gu yu hou san ri guo Bai he dao yuan mu dan yi can詩 七言律詩 shi 七言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.1b
柳絮 Liu xu詩 七言律詩 shi 七言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.1b
晚烟 Wan yan詩 七言律詩 shi 七言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.1b
晚烟 Wan yan詩 七言律詩 shi 七言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.2a
夏夜同浣雲三妹集畹芳大姊起雲閣納凉(二首) Xia ye tong Huanyun san mei ji Wanfang da zi Qi yun ge na liang詩 五言律詩 shi 五言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.2a
和笙山兄寶蓮精舍納凉原韻 He Shengshan xiong Bao lian jing she na liang yuan yun詩 五言律詩 shi 五言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.2a
和笙山兄寶蓮精舍納凉原韻 He Shengshan xiong Bao lian jing she na liang yuan yun詩 五言律詩 shi 五言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.2b
新秋夜坐偶成 Xin qiu ye zuo ou cheng詩 五言律詩 shi 五言律詩鮑之蕙 Bao Zhihui1.2b
紅蕉館詠物:棃花 Hong jiao guan yong wu: Li hua詩 七言絕句 shi 七言絕句鮑之蕙 Bao Zhihui1.2b
紅蕉館詠物:棃花 Hong jiao guan yong wu: Li hua詩 七言絕句 shi 七言絕句鮑之蕙 Bao Zhihui1.3a
紅蕉館詠物:垂絲海棠 Hong jiao guan yong wu: Chui si hai tang詩 七言絕句 shi 七言絕句鮑之蕙 Bao Zhihui1.3a
紅蕉館詠物:繡毬 Hong jiao guan yong wu: Xiu qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句鮑之蕙 Bao Zhihui1.3a
紅蕉館詠物:牡丹 Hong jiao guan yong wu: Mu dan詩 七言絕句 shi 七言絕句鮑之蕙 Bao Zhihui1.3a
紅蕉館詠物:牡丹 Hong jiao guan yong wu: Mu dan詩 七言絕句 shi 七言絕句鮑之蕙 Bao Zhihui1.3b
紅蕉館詠物:荷包牡丹 Hong jiao guan yong wu: He bao mu dan詩 七言絕句 shi 七言絕句鮑之蕙 Bao Zhihui1.3b
紅蕉館詠物:虎耳草 Hong jiao guan yong wu: Hu er cao詩 七言絕句 shi 七言絕句鮑之蕙 Bao Zhihui1.3b
373 items (Page 1 of 8)<< | < | > | >> New Search