Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

名花百詠:一卷(清王素襟撰) 。清嘉慶13年(1808)刻本
Ming hua bai yong:1 juan(by Wang Sujin, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
扉頁 Fei ye 書名頁
雲笈山房記 Yu ji shan fang ji文﹕記 Wen: Ji 伊江阿 Yi Jiang'e雲笈山房記.1a
長生導引曲三章 Chang sheng dao yin qu san zhang詩 雜言詩 shi 雜言詩伊江阿 Yi Jiang'e雲笈山房記.3a
高蟾光先生五十徵詩啟 Gao Changuang xian sheng wu shi zheng shi qi文﹕啟 Wen: Qi 洪範 Hong Fan 高蟾光先生五十徵詩啟.1a
高蟾光先生五十壽序 Gao Changuang xian sheng wu shi shou xu文﹕序 Wen: Xu 范濤 Fan Tao高蟾光先生五十壽序.1a
雲笈山房後記 Yun ji shan fang hou ji文﹕記 Wen: Ji 陳用光 Chen Yongguang雲笈山房後記.1a
題雲笈山房詩詞 Ti yun ji shan fang shi ci詩 shi 題雲笈山房詩詞.1a
諸城劉墉石庵 Zhucheng Liu Yong Shian詩 五言律詩 shi 五言律詩劉墉 Liu Yong題雲笈山房詩詞.1a
鎭洋畢沅秋帆(二首) Zhenyang Bi Yuan Qiufan (Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句畢沅 Bi Yuan題雲笈山房詩詞.1a
陽湖孫星衍淵如 Yanghu Sun Xingyan Yuanru詩 七言律詩 shi 七言律詩孫星衍 Sun Xingyan題雲笈山房詩詞.1a
山陰丁堦方軒(四首) Shanyin Ding Jie Fangxuan (Si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩丁堦 Ding Jie題雲笈山房詩詞.1b
錢塘袁枚隨園 Qiantang Yuan Mei Suiyuan詩 五言律詩 shi 五言律詩袁枚 Yuan Mei題雲笈山房詩詞.2a
丹徒王文治夢樓 Dantu Wang Wenzhi Menglou詩 七言古詩 shi 七言古詩王文治 Wang Wenzhi題雲笈山房詩詞.2a
井研雷沖霄雷鋒 Jingyan Lei Chongxiao Leifeng詩 五言律詩 shi 五言律詩雷沖霄 Lei Chongxiao題雲笈山房詩詞.3a
海寧祝德麟芷堂(八首) Haining Zhu Delin Zhitang (Ba shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句祝德麟 Zhu Delin題雲笈山房詩詞.3a
丹徒鮑之鍾雅堂(三首) Dantu Bao Zhizhong Yatang (San shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩鮑之鍾 Bao Zhizhong題雲笈山房詩詞.4a
錢塘吳錫麟榖人 Qiantang Wu Xilin Guren詩 五言律詩 shi 五言律詩吳錫麟 Wu Xilin題雲笈山房詩詞.4a
朱文瀚 見庵 Zhu Wenhan Jian'an詩 七言古詩 shi 七言古詩朱文翰 Zhu Wenhan題雲笈山房詩詞.4b
儀徵 尤蔭 水邨(二首) Yizheng You Yin Shuicun (Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句尤蔭 You Yin題雲笈山房詩詞.4b
丹徒 郭晉 霽堂 Dantu Guo Jin Jitang詩 五言排律 shi 五言排律郭晉 Guo Jin題雲笈山房詩詞.5a
丹徒 茆元銘 耕亭 Dantu Mao Yuanming Gengting詩 五言古詩 shi 五言古詩茅元銘 Mao Yuanming題雲笈山房詩詞.5a
江都 方本 笠塘(二首) Jiangdu Fang Ben Litang(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句方本 Fang Ben題雲笈山房詩詞.6a
江都 江漣 漪塘 Jiangdu Jiang Lian Yitang詩 七言律詩 shi 七言律詩江漣 Jiang Lian題雲笈山房詩詞.6a
錢塘 顧澍 伴檠(四首) Qiantang Gu Shu Banqing(Si shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩顧澍 Gu Shu題雲笈山房詩詞.6b
錢塘 朱彭 青湖(二首) Qiantang Zhu Peng Qinghu (Er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩朱彭 Zhu Peng題雲笈山房詩詞.7a
古歙 程世淳 澂江 Gushe Cheng Shichun Chengjiang詩 七言古詩 shi 七言古詩程世淳 Cheng Shichun題雲笈山房詩詞.7b
丹徒 钱之鼎 鹤山 Dantu Qian Zhiding Heshan詩 七言古詩 shi 七言古詩錢之鼎 Qian Zhiding題雲笈山房詩詞.7b
題雲笈山房詩 Ti yun ji shan fang shi 題雲笈山房詩.1a
句容 駱綺蘭 佩香(二首) Jurong Luo Qilan Peixiang(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句駱綺蘭 Luo Qilan題雲笈山房詩.1a
丹徒 王素蟾 Dantu Wang Suchan詩 七言律詩 shi 七言律詩王素蟾 Wang Suchan題雲笈山房詩.1a
錢塘 孫雲鳳 碧梧 Qiantang Sun Yunfeng Biwu詩 五言律詩 shi 五言律詩孫雲鳳 Sun Yunfeng題雲笈山房詩.1b
李湘芝 絮泉(四首) Li Xiangzhi Xuquan(Si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句李湘芝 Li Xiangzhi題雲笈山房詩.1b
題雲笈山房詞 Ti yun ji shan fang ci 題雲笈山房詞1.1a
瑤臺第一層(王初桐) Yao tai di yi ceng (Wang Chutong)詞 ci 王初桐 Wang Chutong題雲笈山房詞1.1a
洞仙歌 Dong xian ge 詞 ci 黃承增 Huang Chengzeng題雲笈山房詞1.1a
玉女搖仙佩(范鍇) Yu nü yao xian pei (Fan Kai)詞 ci 范鍇 Fan Kai題雲笈山房詞1.1b
齊天樂 Qi tian le詞 ci 汪端光 Wang Duanguang題雲笈山房詞1.2a
醉逢萊 Zui peng lai 詞 ci 陶本忠 Tao Benzhong題雲笈山房詞1.2a
法曲獻仙音 Fa qu xian xian yin 詞 ci 金學蓮 Jin Xuelian題雲笈山房詞1.2b
題雲笈山房詞 Ti yun ji shan fang ci 題雲笈山房詞2.1a
鳳凰臺上憶吹簫 Feng huang tai shang yi chui xiao詞 ci 畢汾 Bi Fen題雲笈山房詞2.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 高雲 Gao Yun序.1a
梅花 Mei hua詩 五言律詩 shi 五言律詩王素襟 Wang Sujin合集2.1a
紅梅花(有注) Hong mei hua (you zhu)詩 五言律詩 shi 五言律詩王素襟 Wang Sujin合集2.1a
綠萼梅(有注) Lü e mei (you zhu)詩 五言律詩 shi 五言律詩王素襟 Wang Sujin合集2.1b
鴛鴦梅(有注) Yuan yang mei (you zhu)詩 五言律詩 shi 五言律詩王素襟 Wang Sujin合集2.1b
迎春(有注) Ying chun (you zhu)詩 五言律詩 shi 五言律詩王素襟 Wang Sujin合集2.1b
小桃花(有注) Xiao tao hua (you zhu)詩 五言律詩 shi 五言律詩王素襟 Wang Sujin合集2.2a
杏花 Xing hua詩 五言律詩 shi 五言律詩王素襟 Wang Sujin合集2.2a
152 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search