Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

彤芬室文:一卷;彤芬室筆記:一卷(清徐新華撰)。民國3年(1914)杭縣徐氏
Tong fen shi wen:1 juan, Tong fen shi bi ji:1 juan(by Xu Xinhua, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
序 Xu 文﹕序 Wen: Xu 張照南 Zhang Zhaonan序.1a
序 Xu 文﹕序 Wen: Xu 張照南 Zhang Zhaonan序.1b
彤芬室文 Tong fen shi wen 1.1a
女學為教育之母說 Nü xue wei jiao yu zhi mu shuo 徐新華 Xu Xinhua1.1a
女學為教育之母說 Nü xue wei jiao yu zhi mu shuo 徐新華 Xu Xinhua1.1b
女學為教育之母說 Nü xue wei jiao yu zhi mu shuo 徐新華 Xu Xinhua1.2a
女學為教育之母說 Nü xue wei jiao yu zhi mu shuo 徐新華 Xu Xinhua1.2b
平等說 Ping deng shuo文:說 Wen: Shuo 徐新華 Xu Xinhua1.2b
平等說 Ping deng shuo文:說 Wen: Shuo 徐新華 Xu Xinhua1.3a
平等說 Ping deng shuo文:說 Wen: Shuo 徐新華 Xu Xinhua1.3b
士先器識而後文藝論 Shi xian qi shi er hou wen yi lun 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.3b
士先器識而後文藝論 Shi xian qi shi er hou wen yi lun 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.4a
士先器識而後文藝論 Shi xian qi shi er hou wen yi lun 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.4b
論小學校教授外國文字 Lun xiao xue xiao jiao shou wai gun wen zi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.4b
論小學校教授外國文字 Lun xiao xue xiao jiao shou wai gun wen zi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.5a
論小學校教授外國文字 Lun xiao xue xiao jiao shou wai gun wen zi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.5b
論小學校教授外國文字 Lun xiao xue xiao jiao shou wai gun wen zi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.6a
論小學校教授外國文字 Lun xiao xue xiao jiao shou wai gun wen zi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.6b
論小學校教授外國文字 Lun xiao xue xiao jiao shou wai gun wen zi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.7a
殖民說 Zhi min shuo文:說 Wen: Shuo 徐新華 Xu Xinhua1.7a
殖民說 Zhi min shuo文:說 Wen: Shuo 徐新華 Xu Xinhua1.7b
殖民說 Zhi min shuo文:說 Wen: Shuo 徐新華 Xu Xinhua1.8a
殖民說 Zhi min shuo文:說 Wen: Shuo 徐新華 Xu Xinhua1.8b
游飛來峯記 You Fei lai feng ji文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua1.9a
游飛來峯記 You Fei lai feng ji文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua1.9b
游飛來峯記 You Fei lai feng ji文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua1.10a
游飛來峯記 You Fei lai feng ji文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua1.10b
原神 Yuan shen 文﹕文 Wen: Wen 徐新華 Xu Xinhua1.10b
原神 Yuan shen 文﹕文 Wen: Wen 徐新華 Xu Xinhua1.11a
史記列項羽於本紀說 Shi ji lie Xiang Yu yu Ben ji shuo文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.11b
史記列項羽於本紀說 Shi ji lie Xiang Yu yu Ben ji shuo文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.12a
古人論文主潔說 Gu ren lun wan zhu jie shuo文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.12a
史記列項羽於本紀說 Shi ji lie Xiang Yu yu Ben ji shuo文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.12b
古人論文主潔說 Gu ren lun wan zhu jie shuo文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.12b
古人論文主潔說 Gu ren lun wan zhu jie shuo文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.13a
論周建諸侯秦設郡縣之利弊 Lun Zhou jian zhu hou Qin she jun xian zhi li bi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.13a
論周建諸侯秦設郡縣之利弊 Lun Zhou jian zhu hou Qin she jun xian zhi li bi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.13b
論周建諸侯秦設郡縣之利弊 Lun Zhou jian zhu hou Qin she jun xian zhi li bi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.14a
論周建諸侯秦設郡縣之利弊 Lun Zhou jian zhu hou Qin she jun xian zhi li bi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.14b
論周建諸侯秦設郡縣之利弊 Lun Zhou jian zhu hou Qin she jun xian zhi li bi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.15a
論周建諸侯秦設郡縣之利弊 Lun Zhou jian zhu hou Qin she jun xian zhi li bi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.15b
游俠論 You xia lun文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.15b
游俠論 You xia lun文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.16a
游俠論 You xia lun文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.16b
論女子要求參政權 Lun nü zi yao qiu can zheng quan 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.16b
論女子要求參政權 Lun nü zi yao qiu can zheng quan 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.17a
論女子要求參政權 Lun nü zi yao qiu can zheng quan 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.17b
論女子要求參政權 Lun nü zi yao qiu can zheng quan 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.18a
生死論 Sheng si lun 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.18a
96 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search