明淸婦女著作
明淸婦女著作

意蘭吟剩:一卷(清吳毓蓀撰)。清光緒十七年(1891)刻本
Yilan yin sheng: 1 juan (by Wu Yusun, Qing dynasty)

閱讀原著

編目提要

目錄 (20 項記錄)文體詩體作者頁碼
扉页 Fei ye 書名頁
扉页 Fei ye 扉頁
序 Xu 李鴻裔 Li Hongyi序.1a
序 Xu 李鴻裔 Li Hongyi序.1b
摸魚兒 : 意蘭幼工吟詠未笄而逝余從外舅吳廣盦先生索其遣詩藏之今春刻二親稿成謀附刊於後調寄摸魚兒三闕書懷即題簡首 Mo yu er : Yilan you gong yin yong bing ji er shi yu cong wai jiu Wu Guangan xian sheng suo qi yi shi cang zhi jin chun ke er qin gao cheng mou fu kan yu hou diao ji Mo yu er san que shu huai ji ti jian shou詞 ci 彭泰士 Peng Taishi題詞.1a
摸魚兒 : 意蘭幼工吟詠未笄而逝余從外舅吳廣盦先生索其遣詩藏之今春刻二親稿成謀附刊於後調寄摸魚兒三闕書懷即題簡首 Mo yu er : Yilan you gong yin yong bing ji er shi yu cong wai jiu Wu Guangan xian sheng suo qi yi shi cang zhi jin chun ke er qin gao cheng mou fu kan yu hou diao ji Mo yu er san que shu huai ji ti jian shou詞 ci 彭泰士 Peng Taishi題詞.1b
摸魚兒 : 意蘭幼工吟詠未笄而逝余從外舅吳廣盦先生索其遣詩藏之今春刻二親稿成謀附刊於後調寄摸魚兒三闕書懷即題簡首 Mo yu er : Yilan you gong yin yong bing ji er shi yu cong wai jiu Wu Guangan xian sheng suo qi yi shi cang zhi jin chun ke er qin gao cheng mou fu kan yu hou diao ji Mo yu er san que shu huai ji ti jian shou詞 ci 彭泰士 Peng Taishi題詞.2a
摸魚兒 : 意蘭幼工吟詠未笄而逝余從外舅吳廣盦先生索其遣詩藏之今春刻二親稿成謀附刊於後調寄摸魚兒三闕書懷即題簡首 Mo yu er : Yilan you gong yin yong bing ji er shi yu cong wai jiu Wu Guangan xian sheng suo qi yi shi cang zhi jin chun ke er qin gao cheng mou fu kan yu hou diao ji Mo yu er san que shu huai ji ti jian shou詞 ci 彭泰士 Peng Taishi題詞.2b
夏日園居雜詠:金石壽世之居 Xia ri yuan ju za yong:Jin shi shou shi zhi ju詩 五言古詩 shi 五言古詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.1a
夏日園居雜詠:聽楓山館 Xia ri yuan ju za yong:Ting feng shan guan詩 五言古詩 shi 五言古詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.1a
夏日園居雜詠:柳南書屋 Xia ri yuan ju za yong:Liu nan shu wu詩 五言古詩 shi 五言古詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.1a
夏日園居雜詠:墨香閣 Xia ri yuan ju za yong:Mo xiang ge詩 五言古詩 shi 五言古詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.1a
夏日園居雜詠:墨香閣 Xia ri yuan ju za yong:Mo xiang ge詩 五言古詩 shi 五言古詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.1b
菊枕 Ju zhen詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.1b
梧桐 Wu tong詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.1b
詠雪四首:書齋 Yong xue si shou:Shu zhai詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.1b
詠雪四首:繡闥 Yong xue si shou:Xiu ta詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.2a
詠雪四首:村店 Yong xue si shou:Cun dian詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.2a
詠雪四首:漁舟 Yong xue si shou:Yu zhou詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.2a
拭鏡 Shi jing詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.2a
圍爐 Wei lu詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.2a
圍爐 Wei lu詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.2b
飼鶴 Si he詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.2b
探梅 Tan mei詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.2b
風箏 Feng zheng詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.2b
風箏 Feng zheng詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.3a
納涼即事 Na liang ji shi詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.3a
梅影 Mei ying詩 五言律詩 shi 五言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.3a
水仙 Shui xian詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.3a
水仙 Shui xian詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.3b
柳鶯 Liu ying詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.3b
杏燕 Xing yan詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.3b
杏燕 Xing yan詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.4a
香篆 Xiang zhuan詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.4a
簾波 Lian bo詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.4a
畫叉 Hua cha詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.4a
畫叉 Hua cha詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.4b
茶磨 Cha mo詩 七言律詩 shi 七言律詩吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.4b
紅梅 Hong mei詩 七言絕句 shi 七言絕句吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.4b
秋陰(二首) Qiu yin (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.5a
觀荷口占(二首) Guan he kou zhan(er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.5a
延秋四詠:秋水 Yan qiu si yong:Qiu shui詩 七言絕句 shi 七言絕句吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.5b
延秋四詠:秋月 Yan qiu si yong:Qiu yue詩 七言絕句 shi 七言絕句吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.5b
延秋四詠:秋涼 Yan qiu si yong:Qiu liang詩 七言絕句 shi 七言絕句吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.5b
延秋四詠:秋夜 Yan qiu si yong:Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句吳毓蓀 Wu Yusun吟剩.5b
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 彭泰士 Peng Taishi跋.1a
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 彭泰士 Peng Taishi跋.1b
35 詩詞/文/圖 (Page 1 / 1)新搜尋