Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

飛素閣遺詩:一卷(清梁靄撰)。光緒二十六年庚子(1900)刊本
Fei su ge yi shi:yi juan (Qing Liang Ai zhuan)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
內封 Nei feng 內封a
內封 Nei feng 內封b
梁孺人小傳 Liang ru ren xiao zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 葉芬 Ye Fen小傳1a
飛素閣詩集序 Fei su ge shi ji xu文﹕序 Wen: Xu 陶森甲 Tao Senjia陶森甲序1a
飛素閣遺詩序 Fei su ge yi shi xu文﹕序 Wen: Xu 冒廣生 Mao Guangsheng冒廣生序1a
陳崧序 Chen Song xu文﹕序 Wen: Xu 陳崧 Chen Song陳崧序1a
邱逢甲題辭 Qiu Fengjia ti ci詩 七言古詩 shi 七言古詩丘逢甲 Qiu Fengjia題詞1a
李東沅題辭 Li Dongyuan ti ci詩 七言古詩 shi 七言古詩李東沅 Li Dongyuan題詞1a
萬釗題辭 Wan Zhao ti ci詞 ci 萬釗 Wan Zhao題詞1b
幹瓊霖題辭 Gan Qionglin ti ci詞 ci 幹瓊霖 Gan Qionglin題詞1b
王恩翔題辭 Wang Enxiang ti ci詩 七言古詩 shi 七言古詩王恩翔 Wang Enxiang題詞2a
程聯芳題辭(二首) Cheng Lianfang ti ci (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句程聯芳 Cheng Lianfang題詞2a
程聯芳題辭(二首) Cheng Lianfang ti ci (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句程聯芳 Cheng Lianfang題詞2b
鄭官應題辭(四首) Zheng Guanying ti ci (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句鄭官應 Zheng Guanying題詞2b
周忠鋆題辭(四首) Zhou Zhongjun ti ci (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句周忠鋆 Zhou Zhongyun題詞3a
朱兆基題辭 Zhu Zhaoji ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩朱兆基 Zhu Zhaoji題詞3a
張漢洋題辭 Zhang Hanyang ti ci詩 五言古詩 shi 五言古詩張漢洋 Zhang Hanyang題詞3b
李寶森題辭 Li Baosen ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句李寶森 Li Baosen題詞3b
劉熽芬題辭(二首) Liu Xiaofen ti ci (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句劉熽芬 Liu Xiaofen題詞4a
左樹琦題辭(二首) Zuo Shuqi ti ci (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩左樹琦 Zuo Shuqi題詞4a
李文泰題辭 Li Wentai ti ci詩 七言古詩 shi 七言古詩李文泰 Li Wentai題詞4b
劉藹慈題辭 Liu Aici ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩劉藹慈 Liu Aici題詞4b
程懋嫺題辭 Cheng Maoxian ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩程懋嫺 Cheng Maoxian題詞4b
葉花雲題辭 Ye Huayun ti ci詩 雜言詩 shi 雜言詩葉花雲 Ye Huayun題詞5a
史福貞題辭 Shi Fuzhen ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句史福貞 Shi Fuzhen題詞5a
史天穠题辞(二首) Shi Tiannong ti ci (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩史天穠 Shi Tiannong題詞5b
别曲 Bie qu詩 五言古詩 shi 五言古詩梁靄 Liang Ai遺詩1a
珠梁泛月 Zhu liang fan yue詩 五言古詩 shi 五言古詩梁靄 Liang Ai遺詩1a
效玉臺體 Xiao yu tai ti詩 五言古詩 shi 五言古詩梁靄 Liang Ai遺詩1a
夢從姊佩湘 Meng cong zi Peixiang詩 五言古詩 shi 五言古詩梁靄 Liang Ai遺詩1b
末麗帳 Mo li zhang詩 七言古詩 shi 七言古詩梁靄 Liang Ai遺詩1b
素馨鐙 Su xin deng詩 五言古詩 shi 五言古詩梁靄 Liang Ai遺詩1b
問月 Wen yue詩 五言古詩 shi 五言古詩梁靄 Liang Ai遺詩1b
南墅夜步 Nan shu ye bu詩 五言古詩 shi 五言古詩梁靄 Liang Ai遺詩2a
池上書寄蘭史 Chi shang shu ji Lanshi詩 七言古詩 shi 七言古詩梁靄 Liang Ai遺詩2a
花田晚眺 Hua tian wan tiao詩 七言古詩 shi 七言古詩梁靄 Liang Ai遺詩2a
夢天行 Meng tian xing詩 七言古詩 shi 七言古詩梁靄 Liang Ai遺詩2a
瓊樓曲 Qiong lou qu詩 七言古詩 shi 七言古詩梁靄 Liang Ai遺詩2b
月夜蘭史偕游海山仙館看荷 Yue ye Lanshi you xie Hai shan xian guan kan he詩 七言古詩 shi 七言古詩梁靄 Liang Ai遺詩2b
題兼葭秋水圖 Ti Jian jia qiu shui tu詩 七言古詩 shi 七言古詩梁靄 Liang Ai遺詩2b
蘭史自署蝴蝶洞主製印置閨中言將偕隱羅浮也爲賦長句用東坡松風亭下韻 Lanshi zi shu Hudiedongzhu zhi yin zhi gui zhong yan jiang xie yin Luofu ye wei fu chang ju yong Dongpo Song feng ting xia yun詩 七言古詩 shi 七言古詩梁靄 Liang Ai遺詩3a
家姑命賦月 Jia gu ming fu yue詩 五言律詩 shi 五言律詩梁靄 Liang Ai遺詩3b
題蘭史詩草 Ti Lanshi shi cao詩 五言律詩 shi 五言律詩梁靄 Liang Ai遺詩3b
古意 Gu yi詩 五言律詩 shi 五言律詩梁靄 Liang Ai遺詩3b
詠羅浮蝶 Yong Luofu die詩 五言律詩 shi 五言律詩梁靄 Liang Ai遺詩3b
移家 Yi jia詩 五言律詩 shi 五言律詩梁靄 Liang Ai遺詩4a
秀野園 Xiu ye yuan詩 五言律詩 shi 五言律詩梁靄 Liang Ai遺詩4a
閨中作 Gui zhong zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩梁靄 Liang Ai遺詩4a
七夕 Qi xi詩 五言律詩 shi 五言律詩梁靄 Liang Ai遺詩4a
89 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search