Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

慈暉館詩詞草(清阮恩灤撰)。清光緖元年(1875)據咸豐四年(1854)武林沈氏刋本補刋
Ci hui guan shi ci cao (by Ruan Enluan, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封頁.1a
慈暉館詩詞草題辭 Ci hui guan shi ci cao ti ci 伊念曾 Yi Nianzeng扉頁.1a
緝雅堂詩話(一則) Ji ya tang shi hua (Yi ze)文﹕詩話 Wen: Shi hua 潘衍桐 Pan Yantong詩話.1a
陳豪識 Chen Hao zhi文﹕識 Wen: Zhi 陳豪 Chen Hao詩話.1a
慈暉館主人傳 Ci hui guan zhu ren zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 阮恩海 Ruan Enhai傳.1a
張景祁序 Zhang Jingqi Xu文﹕序 Wen: Xu 張景祁 Zhang Jingqi序1.1a
沈子莍序 Shen Ziqiu xu文﹕序 Wen: Xu 沈兆霖 Shen Zhaolin序2.1a
沈麟元序 Shen Linyuan xu文﹕序 Wen: Xu 沈麟元 Shen Linyuan序3.1a
謹次阮文達公題女蘿亭詞卷韻奉題一律 Jin ci Ruan Wenda gong ti Nü luo ting ci juan yun feng ti yi lü詩 七言律詩 shi 七言律詩魏謙升 Wei Qiansheng題辭.1a
楊錦雯題辭(二首) Yang Jinwen ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句楊錦雯 Yang Jinwen題辭.1b
蔣坦題辭(二首) Jiang Tan ti ci (Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan題辭.1b
王堃題辭 Wang Kun ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩王堃 Wang Kun題辭.2a
吳受藻題辭(四首) Wu Shouzao ti ci (Si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳受藻 Wu Shouzao題辭.2b
應寶時題辭(三首) Ying Baoshi ti ci (San shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句應寶時 Ying Baoshi題辭.3a
高望曾題辭(二首) Gao Wangzeng ti ci (Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句高望曾 Gao Wangzeng題辭.3b
江城子 Jiang cheng zi詞 ci 張應昌 Zhang Yingchang題辭.4a
高陽臺 Gao Yang tai詞 ci 方騭 Fang Zhi題辭.4a
壺中天 Hu zhong tian詞 ci 戴賡保 Dai Gengbao題辭.4b
高陽臺 Gao yang tai詞 ci 王起 Wang Qi題辭.5a
閨秀題辭 Gui xiu ti ci 閨秀題辭.1a
齊天樂 Qi tian le詞 ci 吳藻 Wu Zao閨秀題辭.1a
虞美人 Yu mei ren詞 ci 鮑靚 Bao Jing閨秀題辭.1b
清平樂 Qing ping le詞 ci 關鍈 Guan Ying閨秀題辭.2a
感皇恩 Gan huang en詞 ci 沈允慎 Shen Yunshen閨秀題辭.2a
減字木蘭花 Jian zi mu lan hua詞 ci 高茹 Gao Ru閨秀題辭.2b
齊天樂 : 次蘋香夫人韻 Qi tian le : Ci Pingxiang fu ren yun詞 ci 許延礽 Xu Yanreng閨秀題辭.2b
封面 Feng mian 封頁.1a
衬頁 Cun ye 襯頁.1a
慈暉館詩草 Ci hui guan shi cao 詩草.1a
和宋白玉蟾彈琴詩韻(三首) He Song Bai Yuchan tan qin shi yun詩 五言絕句 shi 五言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.1a
長蘆菴 Chang lu an詩 七言古詩 shi 七言古詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.1b
春草二首 Chun cao er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.3a
春雨 Chun yu詩 五言律詩 shi 五言律詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.4a
闌干 Lan gan詩 七言律詩 shi 七言律詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.4a
試茗 Shi ming詩 七言絕句 shi 七言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.4b
選樓四時詞 Xuan lou si shi ci詩 七言絕句 shi 七言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.4b
夏夜 Xia ye詩 七言古詩 shi 七言古詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.5b
觀荷 Guan he詩 五言絕句 shi 五言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.5b
七夕偶成 Qi xi ou cheng詩 七言絕句 shi 七言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.6a
立秋日作 Li qiu ri zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.6a
盆中白菊大如牡丹 Pen zhong bai ju da ru mu dan詩 七言絕句 shi 七言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.6b
仲冬盆菊猶茂 Zhong dong pen ju you mao詩 五言律詩 shi 五言律詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.6b
寒月 Han yue詩 五言絕句 shi 五言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.7a
盆梅 Pen mei詩 五言律詩 shi 五言律詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.7a
冬夜(二首) Dong ye (Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.7b
燭花 Zhu hua詩 七言律詩 shi 七言律詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.7b
詠琴墅梅 Yong qin shu mei詩 五言律詩 shi 五言律詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.8a
即事 Ji shi詩 五言古詩 shi 五言古詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.8b
春晴 Chun qing詩 七言絕句 shi 七言絕句阮恩灤 Ruan Enluan詩草.8b
詠絮 Yong xu詩 五言律詩 shi 五言律詩阮恩灤 Ruan Enluan詩草.9a
106 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search