Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Work [Ci hui guan shi ci cao (by Ruan Enluan, Qing dynasty)]

Work[Ci hui guan shi ci cao (by Ruan Enluan, Qing dynasty)]

View digitized version

View contents of work

Full text at Chinese Text Project

慈暉館詩詞草(清阮恩灤撰)    
McGill CatalogueView record in McGill catalogue
Owning institutionHarvard Yenching Library (Harvard Yenching Library ID: 5526/7163) View record in HOLLIS
Title慈暉館詩詞草(清阮恩灤撰)
Title (Pinyin):Ci hui guan shi ci cao (by Ruan Enluan, Qing dynasty)
Work Type:別集
Author:阮恩灤 Ruan Enluan
Contributors:阮恩海 Ruan Enhai (傳記作者)
陳豪 Chen Hao (序作者)
張景祁 Zhang Jingqi (序作者)
沈兆霖 Shen Zhaolin (序作者)
沈麟元 Shen Linyuan (序作者)
沈彤元 Shen Tongyuan (跋作者)
伊念曾 Yi Nianzeng (題辭)
魏謙升 Wei Qiansheng (題辭)
楊錦雯 Yang Jinwen (題辭)
蔣坦 Jiang Tan (題辭)
王堃 Wang Kun (題辭)
吳受藻 Wu Shouzao (題辭)
應寶時 Ying Baoshi (題辭)
高望曾 Gao Wangzeng (題辭)
張應昌 Zhang Yingchang (題辭)
方騭 Fang Zhi (題辭)
戴賡保 Dai Gengbao (題辭)
王起 Wang Qi (題辭)
吳藻 Wu Zao (題辭)
鮑靚 Bao Jing (題辭)
關鍈 Guan Ying (題辭)
沈允慎 Shen Yunshen (題辭)
高茹 Gao Ru (題辭)
許延礽 Xu Yanreng (題辭)
Publication Statement:清光緖元年(1875)據咸豐四年(1854)武林沈氏刋本補刋 
Publisher:
Publisher (Pinyin):
Place of Publication:
Place of Publication (Pinyin):
Date:1875
Chinese Date: Dynasty: 清
Reign Period: 光緖元年
Cycle: 乙亥
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu yuan nian
Cycle: Yihai
Number of Ce:2
Number of Juan:
Physical Description:
Summary:
Contents:
Notes:based on Wulin Shen shi 1854 edition
Preface:
Colophon:
Illustrations:
Inscriptional Verse:
Fanli:
References:
Back

( New Search )