Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

呂碧城集:五卷(民國呂碧城撰)。中華書局出版,民國十八年(1929)九月印刷發行
Lü Bicheng ji: 5 juan (by Lü Bicheng, Republican period)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (152 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
樊樊山年伯增祥七律一首 Fan Fanshan nian bo Zengxiang qi lü yi shou詩 七言律詩 shi 七言律詩樊增祥 Fan Zengxiang2.1a
又七絕八首 You qi jue ba shou詩 七言絕句 shi 七言絕句樊增祥 Fan Zengxiang2.1a
又七絕八首 You qi jue ba shou詩 七言絕句 shi 七言絕句樊增祥 Fan Zengxiang2.1b
金縷曲 : 又詞二闋 Jin lü qu : You ci er que詞 ci 樊增祥 Fan Zengxiang2.1b
鷓鴣天 : 聖因賢姪續刻詩集屬余題句即送遊美洲 Zhe gu tian : Shengyin xian zhi xu ke shi ji zhu yu ti ju ji song you Mei Zhou詞 ci 樊增祥 Fan Zengxiang2.1b
又手書二則 You shou shu er ze文﹕書信 Wen: Shu xin 樊增祥 Fan Zengxiang2.2a
又 You文﹕書信 Wen: Shu xin 樊增祥 Fan Zengxiang2.2a
又 You文﹕書信 Wen: Shu xin 樊增祥 Fan Zengxiang2.2b
附樊樊山和作聖因寄示檀香山舟次觀日出詩漫和三解(三首)(附樊樊山先生評) Fu Fan Fanshan he zuo Shengyin ji shi Tanxiang Shan zhou ci guan ri chu shi man he san jie (san shou)(fu Fan Fanshan xian sheng ping)詩 七言絕句 shi 七言絕句樊增祥 Fan Zengxiang2.13b
滿江紅 : 碧城以端午日石湖泛舟詞見寄賦答二首(附樊樊山先生評) Man jiang hong : Bicheng yi duan wu ri Shi Hu fan zhou ci jian ji fu da er shou (fu Fan Fanshan xian sheng ping)詞 ci 樊增祥 Fan Zengxiang3.10a
滿江紅 : 碧城以端午日石湖泛舟詞見寄賦答二首(附樊樊山先生評) Man jiang hong : Bicheng yi duan wu ri Shi Hu fan zhou ci jian ji fu da er shou (fu Fan Fanshan xian sheng ping)詞 ci 樊增祥 Fan Zengxiang3.10b
又(滿江紅) : 碧城以端午日石湖泛舟詞見寄賦答二首(附樊樊山先生評) You (Man jiang hong) : Bicheng yi duan wu ri Shi Hu fan zhou ci jian ji fu da er shou (fu Fan Fanshan xian sheng ping)詞 ci 樊增祥 Fan Zengxiang3.10b
9 items (Page 1 of 1)New Search