Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

呂碧城集:五卷(民國呂碧城撰)。中華書局出版,民國十八年(1929)九月印刷發行
Lü Bicheng ji: 5 juan (by Lü Bicheng, Republican period)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
襯頁 Chen ye 襯頁
維也納之呂碧城(其一) Weiyena zhi Lü Bicheng (qi yi)照片 Zhaopian 照片
維也納之呂碧城(其二) Weiyena zhi Lü Bicheng (qi er)照片 Zhaopian 照片
瑞士之呂碧城 Ruishi zhi Lü Bicheng照片 Zhaopian 照片
美國哥倫比亞大學之呂碧城 Meiguo Gelunbiya da xue zhi Lü Bicheng照片 Zhaopian 照片
紐約之呂碧城(其一) Niuyue zhi Lü Bicheng (qi yi)照片 Zhaopian 照片
紐約之呂碧城(其二) Niuyue zhi Lü Bicheng (qi er)照片 Zhaopian 照片
上海之呂碧城 Shanghai zhi Lü Bicheng照片 Zhaopian 照片
北京之呂碧城 Beijing zhi Lü Bicheng照片 Zhaopian 照片
天津大公報之呂碧城 Tianjin da gong bao zhi Lü Bicheng照片 Zhaopian 照片
呂碧城集目錄 Lü Bicheng ji mu lu 目錄.1a
呂碧城集卷一:文 Lü Bicheng ji juan yi: Wen 1.1a
北洋女子公學同學錄序 Bei yang nü zi gong xue tong xue lu xu文﹕序 Wen: Xu 呂碧城 Lü Bicheng1.1a
京直水災女子義賑會通告 Jing zhi shui zai nü zi yi zhen hui tong gao文﹕文 Wen: Wen 呂碧城 Lü Bicheng1.1b
說舞 Shuo wu文:說 Wen: Shuo 呂碧城 Lü Bicheng1.2a
費夫人墓誌銘 Fei fu ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 呂碧城 Lü Bicheng1.3b
訪舊記 Fang jiu ji文﹕記 Wen: Ji 呂碧城 Lü Bicheng1.4b
橫濱夢影錄 Hengbin meng ying lu文﹕記 Wen: Ji 呂碧城 Lü Bicheng1.5b
游廬瑣記 You lu suo ji文﹕記 Wen: Ji 呂碧城 Lü Bicheng1.6b
謀創中國保護動物會之緣起 Mou chuang Zhongguo bao hu dong wu hui zhi yuan qi文﹕記 Wen: Ji 呂碧城 Lü Bicheng1.9b
致倫敦禁止虐待牲畜會函 Zhi Lundun jin zhi nüe dai sheng chu hui han文﹕書信 Wen: Shu xin 呂碧城 Lü Bicheng1.12a
倫敦禁止虐待牲畜會覆函(費好穆) Lundun jin zhi nüe dai sheng chu hui fu han文﹕書信 Wen: Shu xin 1.13a
致美國芝加哥屠牲工會函 Zhi Meiguo Zhijiage tu sheng gong hui han文﹕書信 Wen: Shu xin 呂碧城 Lü Bicheng1.13b
呂碧城集卷二詩 Lü Bicheng ji juan er: Shi 2.1a
題辭 Ti ci 2.1a
樊樊山年伯增祥七律一首 Fan Fanshan nian bo Zengxiang qi lü yi shou詩 七言律詩 shi 七言律詩樊增祥 Fan Zengxiang2.1a
又七絕八首 You qi jue ba shou詩 七言絕句 shi 七言絕句樊增祥 Fan Zengxiang2.1a
金縷曲 : 又詞二闋 Jin lü qu : You ci er que詞 ci 樊增祥 Fan Zengxiang2.1b
鷓鴣天 : 聖因賢姪續刻詩集屬余題句即送遊美洲 Zhe gu tian : Shengyin xian zhi xu ke shi ji zhu yu ti ju ji song you Mei Zhou詞 ci 樊增祥 Fan Zengxiang2.1b
又手書二則 You shou shu er ze文﹕書信 Wen: Shu xin 樊增祥 Fan Zengxiang2.2a
又 You文﹕書信 Wen: Shu xin 樊增祥 Fan Zengxiang2.2a
費仲深君樹蔚詩四首用吳梅村題西泠閨詠韻 Fei Zhongshen jun Shuwei shi si shou yong Wu Meicun ti xi ling gui yong yun詩 七言律詩 shi 七言律詩費樹蔚 Fei Shuwei2.2b
又二首 You er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩費樹蔚 Fei Shuwei2.2b
又一首(送碧城之美國) You yi shou (song Bicheng zhi Meiguo)詩 雜言詩 shi 雜言詩費樹蔚 Fei Shuwei2.3a
易一厂君順鼎詩七首集卷中句 Yi Yichang jun Shunding shi qi shou ji juan zhong ju詩 七言絕句 shi 七言絕句易順鼎 Yi Shunding2.3b
又手書一則 You shou shu yi ze文﹕書信 Wen: Shu xin 易順鼎 Yi Shunding2.4a
沁園春 : 陳飛公君完詞一闋(有序) Qin yuan chun : Chen Feigong jun Wan ci yi que (you xu)詞 ci 陳完 Chen Wan2.4a
李仲軒世伯經義詩二首送呂碧城女士遊學歐美 Li Zhongxuan shi bo Jingyi shi er shou song Lü Bicheng nü shi you xue Ou Mei詩 七言律詩 shi 七言律詩李經義 Li Jingyi2.5a
法曲獻仙音 : 徐芷升君沅詞一闋(有序) Fa qu xian xian yin : Xu Zhisheng jun Yuan ci yi que (you xu)詞 ci 徐沅 Xu Yuan2.5a
吳子玉將軍佩孚手書一則 Wu Ziyu jiang jun Peifu shou shu yi ze文﹕書信 Wen: Shu xin 吳佩孚 Wu Peifu2.5b
內廷秘史繆珊如女士素筠詩二首 Nei ting mi shi Miao Shanru nü shi Suyun shi er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句繆嘉惠 Miao Jiahui2.5b
又手書一則 You shou shu yi ze文﹕書信 Wen: Shu xin 繆嘉惠 Miao Jiahui2.6a
滿江紅 : 沈呂生君祖憲詞四闋 Man jiang hong : Shen Lüsheng jun Zuxian ci si que詞 ci 沈祖憲 Shen Zuxian2.6a
又手書一則 You shou shu yi ze文﹕書信 Wen: Shu xin 沈祖憲 Shen Zuxian2.6b
登廬山作 Deng Lu Shan zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩呂碧城 Lü Bicheng2.7a
瓊樓 Qiong lou詩 七言律詩 shi 七言律詩呂碧城 Lü Bicheng2.7a
崇效寺探牡丹已謝 Chong xiao si tan mu dan yi xie詩 七言律詩 shi 七言律詩呂碧城 Lü Bicheng2.7a
天風 Tian feng詩 七言律詩 shi 七言律詩呂碧城 Lü Bicheng2.7a
寒廬茗話圖爲袁寒雲題 Han lu ming hua tu wei Yuan Hanyun ti詩 七言律詩 shi 七言律詩呂碧城 Lü Bicheng2.7b
348 items (Page 1 of 7)<< | < | > | >> New Search