Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

碧城仙館女弟子詩(十種)。民國四年(1915)七月西冷印社吳隱石潛聚珍版印
Bicheng xian guan nü di zi shi (10 titles)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (61 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
爲頤道夫子校玉笙詞 Wei Yidao fu zi jiao Yu sheng ci詩 七言律詩 shi 七言律詩吳藻 Wu Zao6.1a
爲頤道夫子校玉笙詞 Wei Yidao fu zi jiao Yu sheng ci詩 七言律詩 shi 七言律詩吳藻 Wu Zao6.1b
西湖送春 Xi hu song chun詩 七言律詩 shi 七言律詩吳藻 Wu Zao6.1b
翠淥園 Cui lu yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩吳藻 Wu Zao6.1b
翠淥園 Cui lu yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩吳藻 Wu Zao6.2a
碧城仙館雅集詩 Bicheng xian guan ya ji shi詩 五言律詩 shi 五言律詩吳藻 Wu Zao6.2a
秋雪漁莊 Qiu xue yu zhuang詩 五言律詩 shi 五言律詩吳藻 Wu Zao6.2a
秋雪漁莊 Qiu xue yu zhuang詩 五言律詩 shi 五言律詩吳藻 Wu Zao6.2b
龍井道中 Longjing dao zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩吳藻 Wu Zao6.2b
獨遊九溪坐清涼亭鼓琴適頤道夫子攜姬人湘玉女史來遊同憩亭上 Du you Jiu xi zuo Qing liang ting gu qin shi Yidao fu zi xie ji ren Xiangyu nü shi lai you tong qi ting shang詩 五言排律 shi 五言排律吳藻 Wu Zao6.2b
獨遊九溪坐清涼亭鼓琴適頤道夫子攜姬人湘玉女史來遊同憩亭上 Du you Jiu xi zuo Qing liang ting gu qin shi Yidao fu zi xie ji ren Xiangyu nü shi lai you tong qi ting shang詩 五言排律 shi 五言排律吳藻 Wu Zao6.3a
獨遊九溪坐清涼亭鼓琴適頤道夫子攜姬人湘玉女史來遊同憩亭上 Du you Jiu xi zuo Qing liang ting gu qin shi Yidao fu zi xie ji ren Xiangyu nü shi lai you tong qi ting shang詩 五言排律 shi 五言排律吳藻 Wu Zao6.3b
奉陪頤道夫子放舟孤山憩巢居閣 Feng pei Yidao fu zi fang zhou Gu shan qi Chao ju ge詩 五言律詩 shi 五言律詩吳藻 Wu Zao6.3b
青黛湖上弔吳宮雙玉祠墓雙玉者闔閭女勝玉夫差女紫玉也墓久失頤道夫子爲營坏土鶴磵之西並建祠塑像勒文於石青黛湖虎丘後山湖名當即女墳湖也 Qingdai hu shang diao Wu gong shuang Yu ci mu shuang Yu zhe Helü nü Shengyu Fuchai nü Ziyu ye mu jiu shi Yidao fu zi wei ying pei tu He jian zhi xi bing jian ci su xiang le wen yu shi Qingdai hu Hu qiu hou shan hu ming dang ji Nüfen hu ye詩 雜言詩 shi 雜言詩吳藻 Wu Zao6.3b
青黛湖上弔吳宮雙玉祠墓雙玉者闔閭女勝玉夫差女紫玉也墓久失頤道夫子爲營坏土鶴磵之西並建祠塑像勒文於石青黛湖虎丘後山湖名當即女墳湖也 Qingdai hu shang diao Wu gong shuang Yu ci mu shuang Yu zhe Helü nü Shengyu Fuchai nü Ziyu ye mu jiu shi Yidao fu zi wei ying pei tu He jian zhi xi bing jian ci su xiang le wen yu shi Qingdai hu Hu qiu hou shan hu ming dang ji Nüfen hu ye詩 雜言詩 shi 雜言詩吳藻 Wu Zao6.4a
青黛湖上弔吳宮雙玉祠墓雙玉者闔閭女勝玉夫差女紫玉也墓久失頤道夫子爲營坏土鶴磵之西並建祠塑像勒文於石青黛湖虎丘後山湖名當即女墳湖也 Qingdai hu shang diao Wu gong shuang Yu ci mu shuang Yu zhe Helü nü Shengyu Fuchai nü Ziyu ye mu jiu shi Yidao fu zi wei ying pei tu He jian zhi xi bing jian ci su xiang le wen yu shi Qingdai hu Hu qiu hou shan hu ming dang ji Nüfen hu ye詩 雜言詩 shi 雜言詩吳藻 Wu Zao6.4b
9 items (Page 1 of 1)New Search