Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

碧城仙館女弟子詩(十種)。民國四年(1915)七月西冷印社吳隱石潛聚珍版印
Bicheng xian guan nü di zi shi (10 titles)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
封面 Feng mian 封面
襯頁 Chen ye 襯頁
襯頁 Chen ye 襯頁
書名頁 Shu ming ye 扉頁
出版頁 Chu ban ye 出版頁
碧城仙館女弟子詩目錄 Bi cheng xian guan nü di zi shi mu lu 目錄.1a
碧城仙館女弟子詩目錄 Bi cheng xian guan nü di zi shi mu lu 目錄.1b
王仲蘭曇紅閣詩名蘭修嘉定人 Wang Zhonglan Tan hong ge shi ming Lanxiu Jiading ren 1.1a
詩國遊仙 Shi guo you xian文﹕評語 Wen: Ping yu 1.1a
國朝詩品題詞有序 Guo chao shi pin ti ci you xu 王蘭修 Wang Lanxiu 1.1a
國朝詩品題詞有序 Guo chao shi pin ti ci you xu 王蘭修 Wang Lanxiu 1.1b
國朝詩品題詞有序:羅浮道士(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Luofu dao shi (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.2a
國朝詩品題詞有序:顧亭林(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Gu Tinglin (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.2a
國朝詩品題詞有序:顧亭林(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Gu Tinglin (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.2b
國朝詩品題詞有序:虞山蒙叟(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Yu shan Meng sou (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.2b
國朝詩品題詞有序:吳梅村(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Wu Meicun (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.2b
國朝詩品題詞有序:吳梅村(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Wu Meicun (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.3a
國朝詩品題詞有序:施愚山(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Shi Yushan (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.3a
國朝詩品題詞有序:施愚山(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Shi Yushan (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.3b
國朝詩品題詞有序:陳迦陵(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Chen Jialing (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.3b
國朝詩品題詞有序:吳漢槎(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Wu Hancha (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.3b
國朝詩品題詞有序:吳漢槎(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Wu Hancha (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4a
國朝詩品題詞有序:潘稼堂(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Pan Jiatang (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4a
國朝詩品題詞有序:査初白(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Zha Chubai (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4a
國朝詩品題詞有序:査初白(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Zha Chubai (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4b
國朝詩品題詞有序:厲樊榭(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Li Fanxie (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4b
國朝詩品題詞有序:趙璞函(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Zhao Puhan (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4b
國朝詩品題詞有序:趙璞函(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Zhao Puhan (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5a
國朝詩品題詞有序:錢籜石(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Qian Tuoshi (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5a
國朝詩品題詞有序:黃仲則(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Huang Zhongze (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5a
國朝詩品題詞有序:黃仲則(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Huang Zhongze (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5b
國朝詩品題詞有序:洪稚存(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Hong Zhicun (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5b
國朝詩品題詞有序:錢松壺(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Qian Songhu (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5b
國朝詩品題詞有序:錢松壺(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Qian Songhu (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.6a
國朝詩品題詞有序:邵夢餘(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Shao Mengyu (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.6a
國朝詩品題詞有序:舒鐵雲(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Shu Tieyun (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.6a
國朝詩品題詞有序:舒鐵雲(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Shu Tieyun (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.6b
國朝詩品題詞有序:頤道夫子(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Yidao fu zi (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.6b
國朝詩品題詞有序:頤道夫子(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Yidao fu zi (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.7a
國朝詩品題詞有序:頤道夫子(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Yidao fu zi (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.7b
辛瑟嬋瘦雲館詩名絲太原人 Xin Sechan Shou yun guan shi ming Si Taiyuan ren 2.1a
評詩玉臺 Ping shi yu tai文﹕評語 Wen: Ping yu 2.1a
天台桃源(三首) Tiantai tao yuan (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句辛絲 Xin Si2.1a
天台桃源(三首) Tiantai tao yuan (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句辛絲 Xin Si2.1b
華頂茆篷遇女眞靜如自言百二十歲矣 Hua ding mao peng yu nü zhen Jingru zi yan bai er shi sui yi詩 五言律詩 shi 五言律詩辛絲 Xin Si2.1b
月夜石梁觀瀑 Yue ye Shiliang guan pu詩 七言古詩 shi 七言古詩辛絲 Xin Si2.1b
月夜石梁觀瀑 Yue ye Shiliang guan pu詩 七言古詩 shi 七言古詩辛絲 Xin Si2.2a
括蒼道中 Kuocang dao zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩辛絲 Xin Si2.2b
桃花嶺遇雨(二首) Taohua ling yu yu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句辛絲 Xin Si2.2b
117 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search