Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

碧城仙館女弟子詩(十種)。民國四年(1915)七月西冷印社吳隱石潛聚珍版印
Bicheng xian guan nü di zi shi (10 titles)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
襯頁 Chen ye 襯頁
書名頁 Shu ming ye 扉頁
出版頁 Chu ban ye 出版頁
碧城仙館女弟子詩目錄 Bi cheng xian guan nü di zi shi mu lu 目錄.1a
王仲蘭曇紅閣詩名蘭修嘉定人 Wang Zhonglan Tan hong ge shi ming Lanxiu Jiading ren 1.1a
詩國遊仙 Shi guo you xian文﹕評語 Wen: Ping yu 1.1a
國朝詩品題詞有序 Guo chao shi pin ti ci you xu 王蘭修 Wang Lanxiu 1.1a
國朝詩品題詞有序:羅浮道士(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Luofu dao shi (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.2a
國朝詩品題詞有序:顧亭林(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Gu Tinglin (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.2a
國朝詩品題詞有序:虞山蒙叟(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Yu shan Meng sou (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.2b
國朝詩品題詞有序:吳梅村(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Wu Meicun (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.2b
國朝詩品題詞有序:施愚山(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Shi Yushan (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.3a
國朝詩品題詞有序:陳迦陵(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Chen Jialing (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.3b
國朝詩品題詞有序:吳漢槎(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Wu Hancha (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.3b
國朝詩品題詞有序:潘稼堂(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Pan Jiatang (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4a
國朝詩品題詞有序:査初白(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Zha Chubai (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4a
國朝詩品題詞有序:厲樊榭(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Li Fanxie (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4b
國朝詩品題詞有序:趙璞函(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Zhao Puhan (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.4b
國朝詩品題詞有序:錢籜石(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Qian Tuoshi (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5a
國朝詩品題詞有序:黃仲則(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Huang Zhongze (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5a
國朝詩品題詞有序:洪稚存(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Hong Zhicun (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5b
國朝詩品題詞有序:錢松壺(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Qian Songhu (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.5b
國朝詩品題詞有序:邵夢餘(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Shao Mengyu (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.6a
國朝詩品題詞有序:舒鐵雲(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Shu Tieyun (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.6a
國朝詩品題詞有序:頤道夫子(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Yidao fu zi (you xu)詩 七言絕句 shi 七言絕句王蘭修 Wang Lanxiu 1.6b
辛瑟嬋瘦雲館詩名絲太原人 Xin Sechan Shou yun guan shi ming Si Taiyuan ren 2.1a
評詩玉臺 Ping shi yu tai文﹕評語 Wen: Ping yu 2.1a
天台桃源(三首) Tiantai tao yuan (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句辛絲 Xin Si2.1a
華頂茆篷遇女眞靜如自言百二十歲矣 Hua ding mao peng yu nü zhen Jingru zi yan bai er shi sui yi詩 五言律詩 shi 五言律詩辛絲 Xin Si2.1b
月夜石梁觀瀑 Yue ye Shiliang guan pu詩 七言古詩 shi 七言古詩辛絲 Xin Si2.1b
括蒼道中 Kuocang dao zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩辛絲 Xin Si2.2b
桃花嶺遇雨(二首) Taohua ling yu yu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句辛絲 Xin Si2.2b
西湖雨泊 Xi hu yu bo詩 七言律詩 shi 七言律詩辛絲 Xin Si2.3a
病後登小樓有感 Bing hou deng xiao lou you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩辛絲 Xin Si2.3a
病後撿書覓售以供藥餌感書一絕 Bing hou jian shu mi shou yi gong yao er gan shu yi jue詩 七言律詩 shi 七言律詩辛絲 Xin Si2.3b
半野堂懷古 Ban ye tang huai gu詩 七言律詩 shi 七言律詩辛絲 Xin Si2.3b
紫鳳歌呈頤道先生(有序) Zi feng ge cheng Yidao xian sheng (you xu)詩 七言古詩 shi 七言古詩辛絲 Xin Si2.4a
乙酉二月望後夜夢至丹崖碧水間萬花如繡明月正中見古仙人飄然有凌雲之氣旁一女子顏色甚麗自稱唐時廬山道士李騰空仙人爲余師頤道先生以詩中表章之故來謝也方欲致詢爲竹風所驚而寤因賦此詩寄呈先生 Yi you er yue wang hou ye meng zhi dan ya bi shui jian wan hua ru xiu ming yue zheng zhong jian gu xian ren piao ran you ling yun zhi qi pang yi nü zi yan se shen li zi cheng Tang shi Lu shan dao shi Li Tengkong xian ren wei yu shi Yidao xian sheng yi shi zhong biao zhang zhi gu lai xie ye fang yu zhi xun wei zhu feng suo jing er wu yin fu ci shi ji cheng xian sheng詩 雜言詩 shi 雜言詩辛絲 Xin Si2.5a
頤道夫子重修菊香小青雲友三女士墓用鷗波夫人韻(四首) Yidao fu zi chong xiu Juxiang Xiaoqing Yunyou san nü shi mu yong Oubo fu ren yun (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩辛絲 Xin Si2.6a
題頤道夫子湖山懷舊詩後(三首) Ti Yidao fu zi Hu shan huai jiu shi hou (san shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩辛絲 Xin Si2.7a
題鷗波夫人碧城摘句圖 Ti Oubo fu ren Bicheng zhai ju tu詩 七言律詩 shi 七言律詩辛絲 Xin Si2.8a
感懷紀事賦呈頤道夫子十首 Gan huai ji shi fu cheng Yidao fu zi shi shou詩 五言律詩 shi 五言律詩辛絲 Xin Si2.8a
凌虛 Ling xu詩 七言律詩 shi 七言律詩辛絲 Xin Si2.10a
病中自寫小影寄呈頤道夫子 Bing zhong zi xie xiao ying ji cheng Yidao fu zi詩 七言絕句 shi 七言絕句辛絲 Xin Si2.10a
張雲裳支機石室詩名襄蒙城人 Zhang Yunshang zhi ji shi shi shi ming Xiang Mengcheng ren 3.1a
新月綺麗 Xin yue qi li文﹕評語 Wen: Ping yu 3.1a
丙戌春日侍太夫人鄧尉探梅遍歷銅坑香雪海之勝太夫人命賦梅花詩用高青邱韻賦呈九首 Bing xu chun ri shi tai fu ren Dengwei tan mei bian li tong keng xiang xue hai zhi sheng tai fu ren ming fu mei hua shi yong Gao Qingqiu yun fu cheng jiu shou詩 七言律詩 shi 七言律詩張襄 Zhang Xiang3.1a
虎丘橋夜眺踏月至虎丘山絕頂 Huqiu qiao ye tiao ta yue zhi Huqiu shan jue ding詩 五言排律 shi 五言排律張襄 Zhang Xiang3.3a
登靈巖山 Deng Lingyan shan詩 五言律詩 shi 五言律詩張襄 Zhang Xiang3.3b
117 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search