Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

鴻雪樓詩選初集:四卷,鴻雪樓外集:一卷(清沈善寶撰)。
Hong xue lou shi xuan chu ji:4 juan,Hong xue lou wai ji:1 juan(by Shen Shanbao, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (112 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
原序一 Yuan xu yi文﹕序 Wen: Xu 丁佩 Ding Pei原序1.1a
原序一 Yuan xu yi文﹕序 Wen: Xu 丁佩 Ding Pei原序1.1b
原序一 Yuan xu yi文﹕序 Wen: Xu 丁佩 Ding Pei原序1.2a
原序一 Yuan xu yi文﹕序 Wen: Xu 丁佩 Ding Pei原序1.2b
1 items (Page 1 of 1)New Search