Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (370 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
陳書[略傳] Chen Shu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.1a
陳書[略傳] Chen Shu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.1b
范景姒[略傳] Fan Jingsi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.1b
嚴蘩[略傳] Yan Fan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.2a
陸瑤瑛[略傳] Lu Yaoying [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.2a
戈貞[略傳] Ge Zhen [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.2b
邵梅宜[略傳] Shao Meiyi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.3a
桂蘭玉[略傳] Gui Lanyu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.3a
邵梅宜[略傳] Shao Meiyi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.3b
榮玉潔[略傳] Rong Yujie [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.4a
趙秉清[略傳] Zhao Bingqing [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.4a
徐氏[略傳] Xu shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.4b
彭氏[略傳] Peng shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.5a
韻山[略傳] Yunshan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.5a
袁清鳳[略傳] Yuan Qingfeng [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.5b
胡恩榮[略傳] Hu Enrong [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.5b
方采芝[略傳] Fang Caizhi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.7a
吳如玉[略傳] Wu Ruyu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.7b
徐宜芬[略傳] Xu Yifen [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.7b
馬淑嬉[略傳] Ma Shuxi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.8b
趙性成[略傳] Zhao Xingcheng [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.8b
茅淑琳[略傳] Mao Shulin [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.9a
茅淑珍[略傳] Mao Shuzhen [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.9b
葉畹芳[略傳] Ye Wanfang [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.9b
吳筠仙[略傳] Wu Yunxian [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.10a
申元善[略傳] Shen Yuanshan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.11a
盧希郝[略傳] Lu Xihao [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.11b
吳承德[略傳] Wu Chengde [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.12a
周貞媛[略傳] Zhou Zhenyuan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.12a
申玉環[略傳] Shen Yuhuan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.12b
成紉蘭[略傳] Cheng Renlan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.12b
杜芳英[略傳] Du Fangying [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.13b
徐淑瑩[略傳] Xu Shuying [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.14a
王蘭蓀[略傳] Wang Lansun [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.14a
顧金望[略傳] Gu Jinwang [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.14b
江秀瓊[略傳] Jiang Xiuqiong [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.15a
趙雲卿[略傳] Zhao Yunqing [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.15b
冰玉[略傳] Bing Yu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.15b
荊六娘[略傳] Jing Liuniang [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.16a
姚鳳儀[略傳] Yao Fengyi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.16a
郭砎[略傳] Guo Jie [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.16b
陳瑞馨[略傳] Chen Ruixin [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.16b
吳藼[略傳] Wu Xuan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.17a
沈瑛[略傳] Shen Ying [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.17b
王氏[略傳] Wang shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.18a
戴若瑛[略傳] Dai Ruoying [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.18a
陳鸞徵[略傳] Chen Luanzheng [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.18b
蘇若蕙[略傳] Su Ruohui [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.19a
奚音[略傳] Xi Yin [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.19a
姚靜芬[略傳] Yao Jingfen [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.20a
592 items (Page 1 of 12)<< | < | > | >> New Search