Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封頁
扉頁 Fei ye
陳書[略傳] Chen Shu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.1a
題自畫秋葵贈鄒太夫人 Ti zi hua qiu kui zeng Zou tai fu ren詩 五言絕句 shi 五言絕句陳書 Chen Shu補遺.1b
題畫 Ti hua詩 七言絕句 shi 七言絕句范景姒 Fan Jingsi補遺.1b
陳書[略傳] Chen Shu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.1b
范景姒[略傳] Fan Jingsi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.1b
訣別 Jue bie詩 七言律詩 shi 七言律詩陸瑤英 Lu Yaoying補遺.2a
皋園納涼 Gao yuan na liang詩 七言絕句 shi 七言絕句嚴曾杼 Yan Zengzhu補遺.2a
嚴蘩[略傳] Yan Fan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.2a
陸瑤瑛[略傳] Lu Yaoying [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.2a
皋園納涼 Gao yuan na liang詩 七言絕句 shi 七言絕句嚴曾杼 Yan Zengzhu補遺.2b
言志 Yan zhi詩 五言古詩 shi 五言古詩戈貞 Ge Zhen補遺.2b
戈貞[略傳] Ge Zhen [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.2b
言志 Yan zhi詩 五言古詩 shi 五言古詩戈貞 Ge Zhen補遺.3a
立春日雪 Li chun ri xue詩 七言律詩 shi 七言律詩桂蘭玉 Gui Lanyu補遺.3a
邵梅宜[略傳] Shao Meiyi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.3a
桂蘭玉[略傳] Gui Lanyu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.3a
薄命詞(選四) Bo ming ci (xuan si)詩 七言絕句 shi 七言絕句邵梅宜 Shao Meiyi補遺.3b
邵梅宜[略傳] Shao Meiyi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.3b
薄命詞(選四) Bo ming ci (xuan si)詩 七言絕句 shi 七言絕句邵梅宜 Shao Meiyi補遺.4a
戊子元旦喜晴和韻 Wu zi yuan dan xi qing he yun詩 七言律詩 shi 七言律詩榮玉潔 Rong Yujie補遺.4a
重午日有感 Chong wu ri you gan 詩 五言古詩 shi 五言古詩趙秉清 Zhao Bingqing補遺.4a
榮玉潔[略傳] Rong Yujie [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.4a
趙秉清[略傳] Zhao Bingqing [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.4a
重午日有感 Chong wu ri you gan 詩 五言古詩 shi 五言古詩趙秉清 Zhao Bingqing補遺.4b
答外即次原韻 Da wai ji ci yuan yun詩 五言律詩 shi 五言律詩徐氏(趙同融妻) Xu shi (Zhao Tongrong qi)補遺.4b
徐氏[略傳] Xu shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.4b
答外即次原韻 Da wai ji ci yuan yun詩 五言律詩 shi 五言律詩徐氏(趙同融妻) Xu shi (Zhao Tongrong qi)補遺.5a
老將 Lao jiang詩 五言律詩 shi 五言律詩彭氏(汪宗揚妻) Peng shi (Wang Zongyang qi)補遺.5a
咏夜合花悼金含英夫人 Yong ye he hua dao Jin Hanying fu ren詩 七言絕句 shi 七言絕句韻山 Yunshan補遺.5a
彭氏[略傳] Peng shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.5a
韻山[略傳] Yunshan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.5a
咏夜合花悼金含英夫人 Yong ye he hua dao Jin Hanying fu ren詩 七言絕句 shi 七言絕句韻山 Yunshan補遺.5b
送外楚遊 Song wai Chu you詩 七言律詩 shi 七言律詩袁清鳳 Yuan Qingfeng補遺.5b
禺山 Yu Shan詩 五言古詩 shi 五言古詩胡恩榮 Hu Enrong補遺.5b
袁清鳳[略傳] Yuan Qingfeng [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.5b
胡恩榮[略傳] Hu Enrong [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.5b
禺山 Yu Shan詩 五言古詩 shi 五言古詩胡恩榮 Hu Enrong補遺.6a
揚州學署呈金棕亭外祖 Yangzhou xue shu cheng Jin Zongting wai zu詩 七言律詩 shi 七言律詩胡恩榮 Hu Enrong補遺.6a
揚州學署呈金棕亭外祖 Yangzhou xue shu cheng Jin Zongting wai zu詩 七言律詩 shi 七言律詩胡恩榮 Hu Enrong補遺.6b
瘦蝶 Shou die詩 七言律詩 shi 七言律詩胡恩榮 Hu Enrong補遺.6b
牽牛花和方采芝表妹韻 Qian niu hua he Fang Caizhi biao mei yun詩 七言律詩 shi 七言律詩胡恩榮 Hu Enrong補遺.6b
珠湖雜詩(選三) Zhu Hu za shi (xuan san)詩 七言絕句 shi 七言絕句胡恩榮 Hu Enrong補遺.7a
牽牛花和方采芝表妹韻 Qian niu hua he Fang Caizhi biao mei yun詩 七言律詩 shi 七言律詩胡恩榮 Hu Enrong補遺.7a
方采芝[略傳] Fang Caizhi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.7a
春雨 Chun yu詩 七言律詩 shi 七言律詩方采芝 Fang Caizhi補遺.7b
秋怨回文 Qiu yuan hui wen詩 七言絕句 shi 七言絕句吳如玉 Wu Ruyu補遺.7b
吳如玉[略傳] Wu Ruyu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.7b
徐宜芬[略傳] Xu Yifen [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 惲珠 Yun Zhu補遺.7b
1633 items (Page 1 of 33)<< | < | > | >> New Search