Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

鄰雲友月之居詩初稿:四卷(清張紈英撰)。道光二十九年(1849)刻本
Lin yun you yue zhi ju shi chu gao:4 juan (by Zhang Wanying, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (61 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
鄰雲友月之居詩初稿目錄序 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao mu lu xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun目錄序.1a
鄰雲友月之居詩初稿目錄序 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao mu lu xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun目錄序.1b
鄰雲友月之居詩初稿目錄序 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao mu lu xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun目錄序.2a
鄰雲友月之居詩初稿目錄序 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao mu lu xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun目錄序.2b
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.1a
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.1b
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.2a
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.2b
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.3a
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.3b
附仲遠弟和作[夏雨新霽] Fu Zhongyuan di he zuo [Xia yu xin ji]詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun1.4b
附仲遠弟和作[夏雨新霽] Fu Zhongyuan di he zuo [Xia yu xin ji]詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun1.5a
附仲遠弟原作 Fu Zhongyuan di yuan zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun1.10b
附仲遠弟原作 Fu Zhongyuan di yuan zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun1.11a
附仲遠弟作 Fu Zhongyuan di zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩張曜孫 Zhang Yuesun1.11b
附仲遠弟原作 Fu Zhongyuan di yuan zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun1.11b
附仲遠弟和作(四首) Fu Zhongyuan di he zuo (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun2.3b
附仲遠弟和作(四首) Fu Zhongyuan di he zuo (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun2.4a
附仲遠弟和作(二首) Fu Zhongyuan di he zuo (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun2.4b
附仲遠弟和作(八首) Fu Zhongyuan di he zuo (ba shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張曜孫 Zhang Yuesun2.5b
附仲遠弟和作(八首) Fu Zhongyuan di he zuo (ba shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張曜孫 Zhang Yuesun2.6a
附仲遠弟和作 Fu Zhongyuan di he zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun2.6b
附仲遠弟和作 Fu Zhongyuan di he zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩張曜孫 Zhang Yuesun2.9a
附仲遠弟和作 Fu Zhongyuan di he zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩張曜孫 Zhang Yuesun2.9b
附仲遠弟和作(二首) Fu Zhongyuan di he zuo (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun2.11a
附仲遠弟和作 Fu Zhongyuan di he zuo詩 五言古詩 shi 五言古詩張曜孫 Zhang Yuesun2.12a
附仲遠弟原作(二首) Fu Zhongyuan di yuan zuo (er shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩張曜孫 Zhang Yuesun3.6b
附仲遠弟原作(二首) Fu Zhongyuan di yuan zuo (er shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩張曜孫 Zhang Yuesun3.7a
附仲遠弟原作 Fu Zhongyuan di yuan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.1a
送孟緹姊入都若綺姊奉靈歸太倉 Song Mengti zi ru du Ruoqi zi Fengling gui Taicang詩 五言古詩 shi 五言古詩張曜孫 Zhang Yuesun4.2a
送孟緹姊入都若綺姊奉靈歸太倉 Song Mengti zi ru du Ruoqi zi Fengling gui Taicang詩 五言古詩 shi 五言古詩張曜孫 Zhang Yuesun4.2b
送孟緹姊入都若綺姊奉靈歸太倉 Song Mengti zi ru du Ruoqi zi Fengling gui Taicang詩 五言古詩 shi 五言古詩張曜孫 Zhang Yuesun4.3a
懷孟緹若綺女兄 Huai Mengti Ruoqi nü xiong詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.3b
夜坐懷孟緹若綺 Ye zuo huai Mengti Ruoqi詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.3b
得若綺過常州書兼懷孟緹(二首) De Ruoqi guo Changzhou shu jian huai Mengti (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.3b
送孟緹姊入都若綺姊奉靈歸太倉 Song Mengti zi ru du Ruoqi zi Fengling gui Taicang詩 五言古詩 shi 五言古詩張曜孫 Zhang Yuesun4.3b
得若綺過常州書兼懷孟緹(二首) De Ruoqi guo Changzhou shu jian huai Mengti (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.4a
寄若綺常州 Ji Ruoqi Changzhou詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.4a
書若綺南歸記程後 Shu Ruoqi nan gui ji cheng hou詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.4a
附仲遠弟原作(二首) Fu Zhongyuan di yuan zuo (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.8b
21 items (Page 1 of 1)New Search