Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

鄰雲友月之居詩初稿:四卷(清張紈英撰)。道光二十九年(1849)刻本
Lin yun you yue zhi ju shi chu gao:4 juan (by Zhang Wanying, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
書名頁 Shu ming ye 書名頁
扉頁 Fei ye 扉頁
鄰雲友月之居詩初稿目錄序 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao mu lu xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun目錄序.1a
鄰雲友月之居詩初稿目錄序 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao mu lu xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun目錄序.1b
鄰雲友月之居詩初稿目錄序 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao mu lu xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun目錄序.2a
鄰雲友月之居詩初稿目錄序 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao mu lu xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun目錄序.2b
鄰雲友月之居詩初稿序跋一 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao xu ba yi文﹕序 Wen: Xu 序跋1.1a
莊煜序 Zhuang Yu xu文﹕序 Wen: Xu 莊煜 Zhuang Yu序跋1.1a
莊煜序 Zhuang Yu xu文﹕序 Wen: Xu 莊煜 Zhuang Yu序跋1.1b
王柏心序 Wang Baixin xu文﹕序 Wen: Xu 王柏心 Wang Baixin序跋1.1b
章岳鎮序 Zhang Yuezhen xu文﹕序 Wen: Xu 章岳鎮 Zhang Yuezhen序跋1.1b
章岳鎮序 Zhang Yuezhen xu文﹕序 Wen: Xu 章岳鎮 Zhang Yuezhen序跋2.2a
章岳鎮序 Zhang Yuezhen xu文﹕序 Wen: Xu 章岳鎮 Zhang Yuezhen序跋2.2b
鄰雲友月之居詩初稿題辭一 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao ti ci yi 題辭1.1a
滿庭芳 Man ting fang詞 ci 周儀暐 Zhou Yiwei題辭1.1a
題集中歲暮感懷詩後 Ti ji zhong Sui mu gan huai shi hou詩 七言絕句 shi 七言絕句王柏心 Wang Baixin題辭1.1a
題辭(四首) Ti ci (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩謝有蘭 Xie Youlan題辭1.1a
題辭(四首) Ti ci (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩謝有蘭 Xie Youlan題辭1.1b
題辭(二首) Ti ci (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩宋翔凰 Song Xianghuang題辭1.1b
題辭(二首) Ti ci (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩宋翔凰 Song Xianghuang題辭1.2a
題辭 Ti ci詩 五言古詩 shi 五言古詩郭種德 Guo Zhongde題辭1.2a
題辭 Ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩孫曾頤 Sun Zengyi題辭1.2a
題辭 Ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩孫曾頤 Sun Zengyi題辭1.2b
鄰雲友月之居詩初稿題辭二 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao ti ci er 題辭2.1a
題辭(二首) Ti ci (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩方蔭華 Fang Yinhua題辭2.1a
題辭(二首) Ti ci (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩方蔭華 Fang Yinhua題辭2.1b
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.1a
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.1b
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.2a
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.2b
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.3a
壽辭 Shou ci 張曜孫 Zhang Yuesun附錄1.3b
鄰雲友月之居詩初稿卷一 Lin yun you yue zhi ju shi chu gao juan yi 1.1a
春曉 Chun xiao詩 五言律詩 shi 五言律詩張紈英 Zhang Wanying1.1a
新秋 Xin qiu詩 五言律詩 shi 五言律詩張紈英 Zhang Wanying1.1a
近園雨霽 Jin yuan yu ji詩 七言律詩 shi 七言律詩張紈英 Zhang Wanying1.1a
舟行即事 Zhou xing ji shi詩 七言絕句 shi 七言絕句張紈英 Zhang Wanying1.1b
美人蕉 Mei ren jiao詩 七言律詩 shi 七言律詩張紈英 Zhang Wanying1.1b
哭錢氏二表妹(四首) Ku Qian shi er biao mei (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩張紈英 Zhang Wanying1.1b
哭錢氏二表妹(四首) Ku Qian shi er biao mei (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩張紈英 Zhang Wanying1.2a
雲溪泛舟 Yun xi fan zhou詩 五言律詩 shi 五言律詩張紈英 Zhang Wanying1.2a
雲溪泛舟 Yun xi fan zhou詩 五言律詩 shi 五言律詩張紈英 Zhang Wanying1.2b
舟中晚眺 Zhou zhong wan tiao詩 七言律詩 shi 七言律詩張紈英 Zhang Wanying1.2b
秋日偶成 Qiu ri ou cheng詩 七言律詩 shi 七言律詩張紈英 Zhang Wanying1.2b
讀先姊緯青遺稿 Du xian zi Weiqing yi gao詩 五言律詩 shi 五言律詩張紈英 Zhang Wanying1.2b
送春 Song chun詩 七言律詩 shi 七言律詩張紈英 Zhang Wanying1.3a
對月有懷 Dui yue you huai詩 七言古詩 shi 七言古詩張紈英 Zhang Wanying1.3a
寒月 Han yue詩 五言律詩 shi 五言律詩張紈英 Zhang Wanying1.3a
寒月 Han yue詩 五言律詩 shi 五言律詩張紈英 Zhang Wanying1.3b
寒山 Han shan詩 五言律詩 shi 五言律詩張紈英 Zhang Wanying1.3b
206 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search