Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (569 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
自君之出矣 Zi jun zhi chu yi 樂府 樂府沈天孫 Shen Tiansun15.9b
自君之出矣 Zi jun zhi chu yi 樂府 樂府沈天孫 Shen Tiansun15.10a
1 items (Page 1 of 1)New Search