Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
宮閨文選封面 gong gui wen xuan feng mian 封頁
宮閨文選扉頁 gong gui wen xuan fei ye 扉頁
序言 Xu yan文﹕序 Wen: Xu 周壽昌 Zhou Shouchang序言.1a
例言 li yan文﹕凡例 Wen: Fan li 周壽昌 Zhou Shouchang例言.1a
宮閨文選目錄 gong gui wen xuan mu lu 目錄.1a
宮閨文選副頁 gong gui wen xuan fu ye 副頁
姓氏小錄卷一封面 xing shi xiao lu juan yi feng mian 卷一封頁
姓氏小錄 周 xing shi xiao lu zhou 姓氏小錄.1a
晉姜 Jin jiang文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.1a
柳下惠妻 Liuxia hui qi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.1a
漆室女 Qi shi nü文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.1a
陶嬰 Tao ying文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.1a
百里奚妻 Baili xi qi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.1b
恭伯姬傅母 Gong boji fu mu 文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.1b
Siliang qi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.1b
勾踐夫人 Goujian fu ren文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.1b
姬氏 Ji shi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.2a
何氏 He shi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.2a
麗玉 Liyu文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.2a
采葛婦 Cai ge fu文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.2a
女涓 Nü juan文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.2b
姓氏小錄 秦 xing shi xiao lu qin 姓氏小錄.2b
琴女 Qin nü文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.2b
虞姬 Yu ji文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.2b
姓氏小錄 漢 xing shi xiao lu han 姓氏小錄.2b
唐山夫人 Tangshan fu ren文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.2b
戚夫人 Qi fu ren文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3a
華榮夫人 Huarong fu ren文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3a
烏孫公主 Wusun gong zhu文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3a
王皇后 Wang huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3a
王嬙 Wang qiang文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3a
班婕妤 Ban jieyu文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3b
許皇后 Xu huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3b
趙皇后 Zhao huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3b
趙昭儀 Zhao zhaoyi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3b
馬皇后 Ma huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.3b
鄧皇后 Deng huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4a
梁皇后 Liang huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4a
唐姬 Tang ji文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4a
緹縈 Tiying文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4a
卓文君 Zhuo Wenjun文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4a
蘇武妻 Su Wu qi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4b
羅敷 Luofu文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4b
班昭 Ban Zhao文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4b
蘇伯玉妻 Su Boyu qi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4b
梁嫕 Liang Yi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.4b
竇元妻 Dou Yuan qi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.5a
徐淑 Xu Shu文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.5a
蔡文姬 Cai Wenji文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.5a
袁夫人 Yuan fu ren文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 周壽昌 Zhou Shouchang姓氏小錄.5a
1395 items (Page 1 of 28)<< | < | > | >> New Search