Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (806 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
寄鍾師周 Ji Zhong Shizhou詩 七言絕句 shi 七言絕句梁善娘 Liang Shanniang22.3a
寄鍾師周 Ji Zhong Shizhou詩 七言絕句 shi 七言絕句梁善娘 Liang Shanniang22.3b
1 items (Page 1 of 1)New Search