Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
名媛詩緯初編封面 Ming yuan shi wei chu bian feng mian 封頁
名媛詩緯敘 Ming yuan shi wei xu文﹕序 Wen: Xu 錢謙益 Qian Qianyi序.1a
許兆祥敘 Xu Zhaoxiang xu文﹕序 Wen: Xu 許兆祥 Xu Zhaoxiang序.1a
韓則愈敘 Han Zeyu xu文﹕序 Wen: Xu 韓則愈 Han Zeyu序.1a
丁聖肇敘 Ding Shengzhao xu文﹕序 Wen: Xu 丁聖肇 Ding Shengzhao序.1b
王端淑自序 Wang Duanshu zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 王端淑 Wang Duanshu自序.1a
徵刻名媛詩緯初編小引 Zheng ke Ming yuan shi wei chu bian xiao yin文﹕引 Wen: Yin 王端淑 Wang Duanshu小引.1a
王端淑傳 Wang Duanshu zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 王猷定 Wang Youding王傳.1a
丁夫人傳 Ding fu ren zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 孟稱舜 Meng Chengshun孟傳.1a
素霞傳 Suxia Zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 高幽真 Gao Youzhen附傳.1a
凡例 Fan li文﹕凡例 Wen: Fan li 王端淑 Wang Duanshu凡例.1a
名媛詩緯初編目次 Ming yuan shi wei chu bian mu ci 目次.1a
卷一 Juan yi 1.1a
官集 Guan ji 1.1a
孝陵宮人[略傳] Xiaoling Gongren [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.1a
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.1b
歌 Ge詩 七言古詩 shi 七言古詩孝陵宮人 Xiaoling gong ren1.2a
孝陵宮嬪媚蘭仙子[略傳] Xiaoling gong pin Meilanxianzi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.2a
題壁 Ti bi詩 七言古詩 shi 七言古詩媚蘭仙子 Meilanxianzi1.2b
長陵恭獻皇貴妃權氏[略傳] Changling Gongxian huang gui fei Quan shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.2b
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.2b
宮詞 Gong ci詩 七言絕句 shi 七言絕句權賢妃 Quanxian fei1.3b
景陵國嬪郭爰[略傳] Jingling guo pin Guo Yuan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.3b
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.3b
京邸病革自哀 Jing di bing ge zi ai詩 騒體 shi 騒體郭愛 Guo Ai1.4a
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.4a
景陵司綵王氏[略傳] Jingling Sicai Wang shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.4b
宮詞 Gong ci詩 七言絕句 shi 七言絕句王司綵 Wang Sicai1.4b
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.4b
茂陵孝惠皇太后邵氏[略傳] Maoling Xiaohui huang tai hou Shao shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.5a
宮怨 Gong yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩邵皇太后 Shao huang tai hou1.5b
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.5b
泰陵女學士沈瓊蓮[略傳] Tailing nü xue shi Shen Qionglian [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.6a
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.6a
送弟就試春官 Song di jiu shi chun guan詩 七言律詩 shi 七言律詩沈瓊蓮 Shen Qionglian1.6b
宮詞(十首) Gong ci詩 七言絕句 shi 七言絕句沈瓊蓮 Shen Qionglian1.8a
康陵皇妃王氏[略傳] Kangling huang fei Wang shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.8a
陪侍武宗皇帝幸薊州題溫泉宮 Pei shi Wuzong huang di xing Jizhou ti wen quan gong詩 七言絕句 shi 七言絕句王妃 Wang fei1.8b
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.8b
永陵莊皇貴妃王氏[略傳] Yongling Zhuanghuang gui fei Wang shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.9a
永陵宮人張氏[略傳] Yongling Gongren Zhang shi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.9b
自嘆 Zi tan詩 七言律詩 shi 七言律詩王貴妃 Wang gui fei1.10a
宮女曹靜照[略傳] Gong nü Cao Jingzhao [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.10a
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.10a
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.10b
宮詞(六首) Gong ci詩 七言絕句 shi 七言絕句曹靜照 Cao Jingzhao1.11b
金陵宮人宋蕙湘[略傳] Jinling Gongren Song Huixiang [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.11b
鄴城題壁(四首) Yecheng ti bi詩 七言絕句 shi 七言絕句宋蕙湘 Song Huixiang1.12a
端淑曰 Duanshu yue文﹕文 Wen: Wen 王端淑 Wang Duanshu1.12a
周憲王宮人夏雲英[略傳] Zhou Xian wang gong ren Xia Yunying [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王端淑 Wang Duanshu1.13a
3772 items (Page 1 of 76)<< | < | > | >> New Search