Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。
Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (90 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
附仲遠弟原作 Fu Zhongyuan di yuan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩張曜孫 Zhang Yuesun1.7a
附仲遠弟畣詩 Fu Zhongyuan di da shi詩 五言古詩 shi 五言古詩張曜孫 Zhang Yuesun2.5b
附仲遠弟抵京見贈作 (四首) Fu Zhongyuan di di jing jian zeng zuo (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun3.1a
附仲遠弟同作 Fu Zhongyuan di tong zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩張曜孫 Zhang Yuesun3.2b
附仲遠弟不寐次韻 Fu Zhongyuan di bu mei ci yun詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.7b
附仲遠弟病中次韻 Fu Zhongyuan di bing zhong ci yun詩 五言律詩 shi 五言律詩張曜孫 Zhang Yuesun4.7b
6 items (Page 1 of 1)New Search