Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。
Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (90 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
沈善寶序 Shen Shanbao xu文﹕序 Wen: Xu 沈善寶 Shen Shanbao序.1a
沈善寶序 Shen Shanbao xu文﹕序 Wen: Xu 沈善寶 Shen Shanbao序.1b
沈善寶序 Shen Shanbao xu文﹕序 Wen: Xu 沈善寶 Shen Shanbao序.2a
沈善寶序 Shen Shanbao xu文﹕序 Wen: Xu 沈善寶 Shen Shanbao序.2b
沈善寶序 Shen Shanbao xu文﹕序 Wen: Xu 沈善寶 Shen Shanbao序.3a
沈善寶序 Shen Shanbao xu文﹕序 Wen: Xu 沈善寶 Shen Shanbao序.3b
附原作 Fu yuan zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句沈善寶 Shen Shanbao4.3a
附原作 Fu yuan zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句沈善寶 Shen Shanbao4.3b
又和作 (二首) You he zuo (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句沈善寶 Shen Shanbao4.3b
附原作 Fu yuan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩沈善寶 Shen Shanbao4.4a
附原作 Fu yuan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩沈善寶 Shen Shanbao4.4b
又和作(四首) You he zuo (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩沈善寶 Shen Shanbao4.4b
又和作(四首) You he zuo (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩沈善寶 Shen Shanbao4.5a
5 items (Page 1 of 1)New Search