Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Work [E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty)]

Work[E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty)]

View digitized version

View contents of work

Full text at Chinese Text Project

莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)    
Title莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)
Title (Pinyin):E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty)
Work Type:別集
Author:楊令茀 Yang Lingfu
Contributors:施秉端 Shi Bingduan (作者)
張謇 Zhang Jian (作者)
袁克文 Yuan Kewen (作者)
林紓 Lin Shu (作者)
楊令茀 Yang Lingfu (序作者)
袁金鎧 Yuan Jinkai (題辭)
楊味雲 Yang Weiyun (題辭)
吳觀岱 Wu Guandai (題辭)
林紓 Lin Shu (題辭)
周肇祥 Zhou Zhaoxiang (題辭)
侯毅 Hou Yi (題辭)
樊增祥 Fan Zengxiang (題辭)
郭曾炘 Guo Zengxin (題辭)
張謇 Zhang Jian (題辭)
丁傳靖 Ding Chuanjing (題辭)
廉泉 Lian Quan (題辭)
曾熙 Zeng Xi (題辭)
冒廣生 Mao Guangsheng (題辭)
袁克文 Yuan Kewen (題辭)
唐鼎元 Tang Dingyuan (題辭)
徐宗浩 Xu Zonghao (題辭)
田岡正樹 Tiangang Zhengshu (題辭)
袁樹滋 Yuan Shuzi (題辭)
孫肇圻 Sun Zhaoqi (題辭)
陳貞 Chen Zhen (題辭)
鍾廣生 Zhong Guangsheng (題辭)
陳寶琛 Chen Baochen (題辭)
徐衡 Xu Heng (題辭)
江紹銓 Jiang Shaoquan (題辭)
Publication Statement:民國(1929)鉛印本  
Publisher:
Publisher (Pinyin):
Place of Publication:
Place of Publication (Pinyin):
Date:1929
Chinese Date: Dynasty: 民國
Reign Period: 民國十八年
Cycle: 庚午
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Minguo
Reign Period: Minguo 18 nian
Cycle: geng wu
Number of Ce:1
Number of Juan:1+1+1+1+1
Physical Description:
Summary:
Contents:
Notes:又名《莪慕室吟草》
Preface:楊令茀
Colophon:
Illustrations:
Inscriptional Verse:
Fanli:
References:《歷代婦女著作考》未著錄
Back

( New Search )