Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)。民國(1929)鉛印本
E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 外封面
封面 Feng mian 襯頁
封面 Feng mian 襯頁
封面 Feng mian 襯頁
莪慕室吟草 E mu shi yin cao 內封面.1a
張菊生先生惠贈 Zhang Jusheng xian sheng hui zeng 內封面.1b
張菊生先生惠贈 Zhang Jusheng xian sheng hui zeng 襯頁
張菊生先生惠贈 Zhang Jusheng xian sheng hui zeng 襯頁
扉頁 Fei ye 書名頁
袁潔姍丈易莪怨室詩草為莪慕贈詩令茀謹錄於清史館 Yuan Jieshan zhang yi E yuan shi shi cao wei E mu zeng shi Lingfu jin lu yu Qing shi guan 文﹕題辭 Wen: Ti ci 袁金鎧 Yuan Jinkai贈詩
丁卯五月楊令茀攝於武英殿 Ding mao wu yue Yang Lingfu she yu Wu ying dian照片 Zhaopian 小照1
(英文介紹) Complation of poems by miss Yang Ling-fo文﹕序 Wen: Xu 江紹銓 Jiang Shaoquan英文介紹
丁卯八月楊令茀攝於武英殿 Ding mao ba yue Yang Lingfu she yu Wu ying dian照片 Zhaopian 小照2
(法文介紹) Un recueil des poemes par mademoiselle Yang Ling-Fou文﹕序 Wen: Xu 法文介紹
自序 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 楊令茀 Yang Lingfu自序.1a
自序 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 楊令茀 Yang Lingfu自序.1b
自序 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 楊令茀 Yang Lingfu自序.2a
自序 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 楊令茀 Yang Lingfu自序.2b
莪怨室吟草序一勉詞 E yuan shi yin cao xu yi mian ci 序.1a
長兄味雲勉詞 Zhang xiong Weiyun mian ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 楊味雲 Yang Weiyun序.1a
長兄味雲勉詞 Zhang xiong Weiyun mian ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 楊味雲 Yang Weiyun序.1b
袁潔姍先生題莪慕室詩稿五十韻 Yuan Jieshan xian sheng ti E mu shi shi gao wu shi yun詩 五言古詩 shi 五言古詩袁金鎧 Yuan Jinkai袁潔珊題韻.1a
袁潔姍先生題莪慕室詩稿五十韻 Yuan Jieshan xian sheng ti E mu shi shi gao wu shi yun詩 五言古詩 shi 五言古詩袁金鎧 Yuan Jinkai袁潔珊題韻.1b
袁潔姍先生題莪慕室詩稿五十韻 Yuan Jieshan xian sheng ti E mu shi shi gao wu shi yun詩 五言古詩 shi 五言古詩袁金鎧 Yuan Jinkai袁潔珊題韻.2a
袁潔姍先生題莪慕室詩稿五十韻 Yuan Jieshan xian sheng ti E mu shi shi gao wu shi yun詩 五言古詩 shi 五言古詩袁金鎧 Yuan Jinkai袁潔珊題韻.2b
莪怨室吟草卷首題詞 E yuan shi yin cao juan shou ti ci 卷首題詞.1a
吳觀岱師跋畫 Wu Guandai shi ba hua文﹕跋 Wen: Ba 吳觀岱 Wu Guandai卷首題詞.1a
林畏盧師跋畫 Lin Weilu shi ba hua文﹕跋 Wen: Ba 林紓 Lin Shu卷首題詞.1a
林畏盧師跋畫 Lin Weilu shi ba hua文﹕跋 Wen: Ba 林紓 Lin Shu卷首題詞.1b
林畏盧師跋花卉 Lin Weilu shi ba hua hui文﹕跋 Wen: Ba 林紓 Lin Shu卷首題詞.1b
林畏盧師跋花卉 Lin Weilu shi ba hua hui文﹕跋 Wen: Ba 林紓 Lin Shu卷首題詞.2a
林畏盧師跋春夜宴桃李園圖 Lin Weilu shi ba Chun ye yan tao li yuan tu文﹕跋 Wen: Ba 林紓 Lin Shu卷首題詞.2a
周養庵師跋春夜宴桃李園圖 Zhou Yang'an shi ba Chun ye yan tao li yuan tu文﹕跋 Wen: Ba 周肇祥 Zhou Zhaoxiang卷首題詞.2a
周養庵師跋春夜宴桃李園圖 Zhou Yang'an shi ba Chun ye yan tao li yuan tu文﹕跋 Wen: Ba 周肇祥 Zhou Zhaoxiang卷首題詞.2b
候疑始表兄題洹上總統遺像 Hou Yishi biao xiong ti Huanshang zong tong yi xiang文﹕題辭 Wen: Ti ci 侯毅 Hou Yi卷首題詞.2b
卜算子 : 樊樊山師題溫都鹽女窺東坡圖調寄卜算子 Bu suan zi : Fan Fanshan shi ti Wen du yan nü kui Dongpo tu diao ji bu suan zi詞 ci 樊增祥 Fan Zengxiang卷首題詞.2b
卜算子 : 樊樊山師題溫都鹽女窺東坡圖調寄卜算子 Bu suan zi : Fan Fanshan shi ti Wen du yan nü kui Dongpo tu diao ji bu suan zi詞 ci 樊增祥 Fan Zengxiang卷首題詞.3a
樊樊山師題李清照畫琵琶亭長卷 Fan Fanshan shi ti Li Qingzhao hua pi pa ting chang juan詩 七言絕句 shi 七言絕句樊增祥 Fan Zengxiang卷首題詞.3a
樊樊山師贈詩令茀女士在北海觀冰嬉作歌見示述及蹉跌傷頰事奉慰一首 Fan Fanshan shi zeng shi Lingfu nü shi zai Beihai guan bing xi zuo ge jian shi shu ji cuo die shang jia shi feng wei yi shou詩 七言律詩 shi 七言律詩樊增祥 Fan Zengxiang卷首題詞.3a
樊樊山師題蓮花博士圖 Fan Fanshan shi ti Lian hua fo shi tu詩 七言古詩 shi 七言古詩樊增祥 Fan Zengxiang卷首題詞.3a
樊樊山師題蓮花博士圖 Fan Fanshan shi ti Lian hua fo shi tu詩 七言古詩 shi 七言古詩樊增祥 Fan Zengxiang卷首題詞.3b
樊樊山師題蓮花博士圖 Fan Fanshan shi ti Lian hua fo shi tu詩 七言古詩 shi 七言古詩樊增祥 Fan Zengxiang卷首題詞.4a
樊樊山師題錢牧齋我聞室并序 Fan Fan shan shi ti Qain Muzhai wo wen shi bing xu詩 七言絕句 shi 七言絕句樊增祥 Fan Zengxiang卷首題詞.4a
郭春榆丈題錢牧齋我聞室 Guo Chunyu zhang ti Qian Muzhai wo wen shi詩 七言絕句 shi 七言絕句郭曾炘 Guo Zengxin卷首題詞.4a
郭春榆丈題蓮花博士圖 Guo Chunyu zhang ti Lian hua bo shi tu詩 七言絕句 shi 七言絕句郭曾炘 Guo Zengxin卷首題詞.4b
郭春榆丈題溫都監女窺東坡圖 Guo Chunyu zhang ti Wen du jian nü kui Dongpo tu詩 七言絕句 shi 七言絕句郭曾炘 Guo Zengxin卷首題詞.4b
張嗇庵年丈題我聞室 Zhang Se‘an nian zhang ti wo wen shi詩 七言絕句 shi 七言絕句張謇 Zhang Jian卷首題詞.4b
張嗇庵年丈題楊妃病齒圖 Zhang Se‘an Nian zhang ti Yang fei bing chi tu詩 七言絕句 shi 七言絕句張謇 Zhang Jian卷首題詞.4b
張嗇庵年丈題楊妃病齒圖 Zhang Se‘an Nian zhang ti Yang fei bing chi tu詩 七言絕句 shi 七言絕句張謇 Zhang Jian卷首題詞.5a
張嗇庵年丈題董小宛病影 Zhang Sean Nian zhang ti Dong Xiaowan bing ying詩 七言絕句 shi 七言絕句張謇 Zhang Jian卷首題詞.5a
316 items (Page 1 of 7)<< | < | > | >> New Search