Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Zhaowen]

昭文 (Zhaowen) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇常熟 (Jiangsu Changshu) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (21)
poets from this region from all time periods: (138)
顧鎮 (Gu Zhen) 字備九 (Beijiu)
歸令符 (Gui Lingfu) 字玉谿 (Yuxi)
黃福元 (Huang Fuyuan) 字念屺 (Nianqi)
蔣因培 (Jiang Yinpei) 字伯生 (Bo sheng)
蔣庸 (Jiang Yong)
江之升 (Jiang Zhisheng)
景燮 (Jing Xie)
繆鍾渭 (Miao Zhongwei) 字邰生 (Taisheng)
潘慶文 (Pan Qingwen) 字士安 (Shian)
龐大堃 (Pang Dakun) 字子方 (Zifang)
錢謙益 (Qian Qianyi) 字受之 (Shouzhi)
屈煥發 (Qu Huanfa)
屈茂曾 (Qu Maozeng) 字小農 (Xiaonong)
屈宙甫 (Qu Zhoufu) 字子謙 (Ziqian)
邵淵耀 (Shao Yuanyao) 字環林 (Huanlin)
邵淵穎 (Shao Yuanying) 字實甫 (Shifu)
孫德威 (Sun Dewei) 字畏侯 (Weihou)
孫原湘 (Sun Yuanxiang) 字子瀟 (Zixiao)
王家相 (Wang Jiaxiang) 字宗旦 (Zongdan)
王氏 (Wang Shi)
王振聲 (Wang Zhensheng) 字寶之 (Baozhi)
翁同龢 (Weng Tonghe) 字叔平 (Shuping)
翁心存 (Weng Xincun)
翁之廉 (Weng Zhilian) 字景之 (Jingzhi)
翁之潤 (Weng Zhirun) 字澤之 (Zezhi)
吳蘭頤 (Wu Lanyi)
言家駒 (Yan Jiaju) 字應千 (Yingqian)
言家震 (Yan Jiazhen)
言良鑫 (Yan Liangxin)
楊希鏞 (Yang Xiyong)
楊希鈺 (Yang Xiyu) 字研培 (Yanpei)
姚福增 (Yao Fuzeng) 字湘坡 (Xiangpo)
姚福增 (Yao Fuzeng) 字湘坡 (Xiangpo)
姚志鳳 (Yao Zhifeng)
張繼良 (Zhang Jiliang) 字南祴 (Nangai)
趙實 (Zhao Shi)
鄭應鉅 (Zheng Yingju)
宗廷輔 (Zong Tingfu)
陳端敬 (Chen Duanjing) 字玉田 (Yutian)
陳結璘 (Chen Jielin) 字寶月 (Baoyue)
陳蘭修 (Chen Lanxiu)
陳佩嫺 (Chen Peixian) 字茞芬 (Chenfen)
陳淑 (Chen Shu) 字瘦吟 (Shouyin)
程端穎 (Cheng Duanying) 字蘊吟 (Yunyin)
方珍 (Fang Zhen) 字素娟 (Sujuan)
馮愛珠 (Feng Aizhu) 字掌珍 (Zhangzhen)
歸懋儀 (Gui Maoyi) 字佩珊 (Peishan)
歸氏(張培妻) (Gui shi (Zhang Pei qi))
歸湘 (Gui Xiang) 字溶溶 (Rongrong)
黃瑋 (Huang Wei) 字蕙芳 (Huifang)
(Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )