Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Bao Shi]

鮑詩﹐清人﹐女﹐字令暉﹐平湖人(今浙江平湖)。Related Materials: 著有 《鶴舞堂小稿一卷》﹑《吾亦愛吾廬詩鈔二卷》﹑《吾過集》。嘉興府志﹐國朝畫徵錄﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Bao Shi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 鮑詩 Bao Shi ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鮑詩 Bao Shi )
[ remarks and biographies on 鮑詩 Bao Shi ]
《歷代婦女著作考》 P. 763 著錄 作者: 胡文楷
論鮑詩詩 Lun Bao Shi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
鮑詩[略傳] Bao Shi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
鮑詩(畫徵續錄) Bao Shi (Hua zheng xu lu)  作者/Author﹕ 湯漱玉 Tang Shuyu
鮑詩(自題荷花小景) Bao Shi (Zi ti he hua xiao jing)  作者/Author﹕ 湯漱玉 Tang Shuyu

[show texts (1 texts)]

( Back )