Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
杭温如(1740-1815)﹐女﹐字玉輝﹐長安人(今陝西西安)。Related Materials: 著有 息存室吟稿﹐息存室吟稿續集。續修陝西通志稿﹐正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有馬允剛序﹐杭温如小引﹐孟元泰序及例言﹐許麗京﹐胡啟虞﹐趙元中﹐李元春序。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 杭温如 ]
息存室吟稿初集一卷續集一卷:二卷(清杭溫如撰)。清嘉慶十三年戊辰(1808)原刻續集嘉慶二十二年丁丑(1817)刻光緒三十四年(1908)重梓
Xi cun shi yin gao chu ji yi juan xu ji yi juan: 2 juan (by Hang Wenru, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 杭温如 )
[ anthologies in this database containing works by 杭温如 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 杭温如 )
[ remarks and biographies on 杭温如 ]
《歷代婦女著作考》 P. 395 著錄 作者: 胡文楷
論杭温如詩 Lun Hang Wenru shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
杭温如[略傳] Hang Wenru [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論杭溫如 Lun Hang Wenru  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (194 texts)]

( Back )