Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

息存室吟稿初集一卷續集一卷:二卷(清杭溫如撰)。清嘉慶十三年戊辰(1808)原刻續集嘉慶二十二年丁丑(1817)刻光緒三十四年(1908)重梓
Xi cun shi yin gao chu ji yi juan xu ji yi juan: 2 juan (by Hang Wenru, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
扉頁 Fei ye 內封b
敍 Xu文﹕序 Wen: Xu 馬允剛 Ma Yungang馬允剛敘1a
敍 Xu文﹕序 Wen: Xu 馬允剛 Ma Yungang馬允剛敘1b
敍 Xu文﹕序 Wen: Xu 馬允剛 Ma Yungang馬允剛敘2a
敍 Xu文﹕序 Wen: Xu 馬允剛 Ma Yungang馬允剛敘2b
敍 Xu文﹕序 Wen: Xu 馬允剛 Ma Yungang馬允剛敘3a
敍 Xu文﹕序 Wen: Xu 馬允剛 Ma Yungang馬允剛敘3b
徐杭氏貞節傳 Xu Hang shi zhen jie zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 白觀 Bai Guan傳1a
徐杭氏貞節傳 Xu Hang shi zhen jie zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 白觀 Bai Guan傳1b
徐杭氏貞節傳 Xu Hang shi zhen jie zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 白觀 Bai Guan傳2a
徐杭氏貞節傳 Xu Hang shi zhen jie zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 白觀 Bai Guan傳2b
息存室悲吟小引 Xi cun shi bei yin xiao yin文﹕文 Wen: Wen 杭温如 Hang Wenru小引1a
息存室悲吟小引 Xi cun shi bei yin xiao yin文﹕文 Wen: Wen 杭温如 Hang Wenru小引1b
目錄 Mu lu 目錄1a
目錄 Mu lu 目錄1b
目錄 Mu lu 目錄2a
目錄 Mu lu 目錄2b
目錄 Mu lu 目錄3a
目錄 Mu lu 目錄3b
目錄 Mu lu 目錄4a
目錄 Mu lu 目錄4b
目錄 Mu lu 目錄5a
目錄 Mu lu 目錄5b
目錄 Mu lu 目錄6a
目錄 Mu lu 目錄6b
目錄 Mu lu 目錄7a
目錄 Mu lu 目錄7b
自傷 Zi shang詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集1a
自傷 Zi shang詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集1b
繳奩 Jiao lian詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集1b
繳奩 Jiao lian詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集2a
聽蛩吟 Ting qiong yin詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集2a
聽蛩吟 Ting qiong yin詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集2b
無題 Wu ti詩 四言詩 shi 四言詩杭温如 Hang Wenru初集2b
夜坐 Ye zuo詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集2b
夜坐 Ye zuo詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集3a
擬古 Ni gu詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集3a
虞美人 Yu mei ren詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集3a
暮春 Mu chun詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集3a
暮春 Mu chun詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集3b
食蓼之虫 Shi liao zhi chong詩 樂府 shi 樂府杭温如 Hang Wenru初集3b
折花怨 She hua yuan詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集3b
折花怨 She hua yuan詩 五言古詩 shi 五言古詩杭温如 Hang Wenru初集4a
奈何吟 Nai he yin詩 樂府 shi 樂府杭温如 Hang Wenru初集4a
奈何吟 Nai he yin詩 樂府 shi 樂府杭温如 Hang Wenru初集4b
霜夜寒雀 Shuang ye han jue詩 七言古詩 shi 七言古詩杭温如 Hang Wenru初集4b
雪天孤雁 Xue tian gu yan詩 七言古詩 shi 七言古詩杭温如 Hang Wenru初集4b
雪天孤雁 Xue tian gu yan詩 七言古詩 shi 七言古詩杭温如 Hang Wenru初集5a
聞蒲城縣翔鸞村蔡烈女信 Wen Pucheng xian xiang luan cun cai lie nü xin詩 四言詩 shi 四言詩杭温如 Hang Wenru初集5a
206 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search