Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Bingchun]

楊炳春﹐清道光咸豐人﹐男﹐字漱芸﹐吳江人(今江蘇吳江)

Search the China Biographical Database for further information on Yang Bingchun

[show details]

[hide texts]
Writings of 楊炳春 Yang Bingchun﹕
In 小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本 Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 又[曹全碑臨本跋]: You [Cao quan bei lin ben ba] 1.8a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )