Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zongshi Xianjun]

宗室縣君﹐清康熙雍正人﹐女﹐滿族﹐長白人。國朝閨秀正始集﹐晚晴簃詩匯有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zongshi Xianjun

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 宗室縣君 Zongshi Xianjun ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 宗室縣君 Zongshi Xianjun )
[ remarks and biographies on 宗室縣君 Zongshi Xianjun ]
宗室縣君[略傳] Zongshi Xianjun [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (1 texts)]

( Back )