Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zongshi Xianjun]

宗室縣君﹐清康熙雍正人﹐女﹐滿族﹐長白人。國朝閨秀正始集﹐晚晴簃詩匯有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zongshi Xianjun

[show details]

[hide texts]
Writings of 宗室縣君 Zongshi Xianjun﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題自畫牡丹: Ti zi hua mu dan 1.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )