Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xiao Hengzhen]

蕭恆貞﹐清乾隆人﹐女﹐字月樓﹐高安人(今江西高安)。Related Materials: 著有 《月樓琴語一卷》。閨籍經眼錄﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐閨秀詞話有著錄。有周天麟序。

Search the China Biographical Database for further information on Xiao Hengzhen

[show details]

[hide texts]
Writings of 蕭恆貞 Xiao Hengzhen﹕
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 浣溪沙﹕春曉 Huan xi sha﹕Chun xiao 月樓琴語.1a
詞 ci: 減字木蘭花﹕春晚 Jian zi mu lan hua﹕Chun wan 月樓琴語.1a
詞 ci: 前調[減字木蘭花]﹕勺湖逭暑 Qian diao [Jian zi mu lan hua]﹕Shao Hu huan shu 月樓琴語.1b
詞 ci: 買陂塘﹕次外子自題勺湖蓮隱圖均 Mai bei tang﹕Ci wai zi zi ti Shao Hu lian yin tu yun 月樓琴語.1b
詞 ci: 念奴嬌﹕石君追溯舊遊為拈此解 Nian nu jiao﹕Shi jun zhui su jiu you wei nian ci jie 月樓琴語.2a
詞 ci: 虞美人﹕夜雨催花春寒特甚攬衣倚枕偶成此詞 Yu mei ren﹕Ye yu cui hua chun han te shen lan yi yi zhen ou cheng ci ci 月樓琴語.2a
詞 ci: 浣溪沙﹕華下裵口悄然得句 Huan xi sha﹕Hua xia pai huai qiao ran de ju 月樓琴語.2b
詞 ci: 闌干萬里心﹕聽秋閣坐雨賞荷新涼可喜 Lan gan wan li xin﹕Ting qiu ge zuo yu shang he xin liang ke xi 月樓琴語.2b
詞 ci: 水調歌頭﹕夏晚昇石君湖上納涼填此索龢 Shui diao ge tou﹕Xia wan Shengshi jun hu shang na liang tian ci suo he 月樓琴語.3a
詞 ci: 南廔令﹕寄外 Nan lou ling﹕Ji wai 月樓琴語.3a
詞 ci: 生查子﹕書所見 Sheng zha zi﹕Shu suo jian 月樓琴語.3b
詞 ci: 蝶戀花﹕隨任隰川見鷰巢有感 Die lian hua﹕Sui ren Xichuan jian yan chao you gan 月樓琴語.3b
詞 ci: 浪淘沙﹕花事將了春愁正深追悼雪舫風琴兩姉 Lang tao sha﹕Hua shi jiang liao chun chou zheng shen zhui dao Xuefang Fengqin liang zi 月樓琴語.4a
詞 ci: 前調[浪淘沙]﹕前詞意有未盡再填此闋不覺泣然 Qian diao [Lang tao sha]﹕Qian ci yi you wei jin zai tian ci que bu jue qi ran 月樓琴語.4a
詞 ci: 前調[浪淘沙]﹕定羌官廨後有望河廔每一登臨輒動歸念 Qian diao [Lang tao sha]﹕Ding qiang guan xie hou you wang he lou mei yi deng lin zhe dong gui nian 月樓琴語.4b
詞 ci: 菩薩蠻﹕秋夕 Pu sa man﹕Qiu xi 月樓琴語.4b
詞 ci: 清平樂﹕雪夜 Qing ping le﹕Xue ye 月樓琴語.4b
詞 ci: 水調歌頭﹕八夕 Shui diao ge tou﹕Ba xi 月樓琴語.5a
詞 ci: 高陽臺﹕追龢元遺山鴈邱詞同石君作 Gao yang tai﹕Zhui he Yuan Yishan Yan qiu ci tong Shijun zuo 月樓琴語.5b
詞 ci: 江城梅花引: Jiang cheng mei hua yin 月樓琴語.5b
詞 ci: 百宜嬌﹕詠水僊次石君均 Bai yi jiao﹕Yong shui xian ci Shijun yun 月樓琴語.6a
詞 ci: 木蘭花慢﹕石君屬為俞逸僊明府題臥遊圖冊子 Mu lan hua man﹕Shijun zhu wei Yu Yixian ming fu ti Wo you tu ce zi 月樓琴語.6b
詞 ci: 洞仙歌﹕周篤甫太守紫桐花西填詞圖冊子石君屬為題句填此付之 Dong xian ge﹕Zhou Dufu tai shou Zi tong hua xi tian ci tu ce zi Shi jun zhu wei ti ju tian ci fu zhi 月樓琴語.6b
詞 ci: 高陽臺﹕水流雲在舫主人王蘂僊誄詞石君倩作 Gao yang tai﹕Shui liu yun zai fang zhu ren Wang Ruixian lei ci Shijun qian zuo 月樓琴語.7a
詞 ci: 蘇幕遮: Su mu zhe 月樓琴語.7b
詞 ci: 菩薩蠻﹕課子讀書堂 Pu sa man﹕Ke zi du shu tang 月樓琴語.7b
詞 ci: 減字木蘭花﹕念竹廊 Jian zi mu lan hua﹕Nian zhu lang 月樓琴語.8a
詞 ci: 清平樂﹕紫雲白雪僊槎 Qing ping le﹕Zi yun bai xue xian cha 月樓琴語.8a
詞 ci: 天仙子﹕韵石山房 Tian xian zi﹕Yun shi shan fang 月樓琴語.8b
詞 ci: 鷓鴣天﹕一枝盦 Zhe gu tian﹕Yi zhi an 月樓琴語.8b
詞 ci: 風中柳﹕小山泉閣 Feng zhong liu﹕Xiao shan quan ge 月樓琴語.8b
詞 ci: 臨江仙﹕浴月廔 Lin jiang xian﹕Yu yue lou 月樓琴語.9a
詞 ci: 隔溪梅令﹕讀槑書屋 Ge xi mei ling﹕Du mei shu wu 月樓琴語.9a
詞 ci: 四字令﹕碧梧深處 Si zi ling﹕Bi wu shen chu 月樓琴語.9b
詞 ci: 謁金門﹕歸颿亭 Ye jin men﹕Gui fan ting 月樓琴語.9b
詞 ci: 卜算子﹕竹香齋 Bu suan zi﹕Zhu xiang zhai 月樓琴語.10a
78 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )