Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Shulian]

張淑蓮﹐清乾隆道光間人﹐女﹐字品香﹐上虞人(今浙江上虞)。Related Materials: 著有 澄輝阁吟草。兩浙輶軒續錄﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Shulian

[show details]

[hide texts]
Writings of 張淑蓮 Zhang Shulian﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 孫女輩學詩書示(三首): Sun nü bei xue shi shu shi (san shou) 15.1a
詩 shi: 己卯秋琳儿分校汴闈撤棘数日得松孫京闈捷音喜而有作: Ji mao qiu Lin er fen jiao bian wei che ji shu ri de Song sun jing wei jie yin xi er you zuo 15.2b
詩 shi: 九十自寿(四首): Jiu shi zi shou (si shou) 15.2b
In 張淑蓮詩稿:一卷(清張淑蓮撰)。清抄本 Zhang Shulian wen gao:1 juan (by Zhang Shulian, Qing Dynasty)
詩 shi: 寄夫子關中(二首): Ji fu zi guan zhong (er shou) 文稿.1a
詩 shi: 蠶詞(四首): Can ci (si shou) 文稿.1a
詩 shi: 老桂: Lao gui 文稿.1b
詩 shi: 樓窗晚眺: Lou chuang wan tiao 文稿.1b
詩 shi: 曹娥廟: Cao E miao 文稿.2a
詩 shi: 六月朔日至蘭儀喜晤秋汀二弟(二首): Liu yue shuo ri zhi Lanyi xi wu Qiuting er di (er shou) 文稿.2a
詩 shi: 孫女輩學詩書示三首: Sun nü bei xue shi shu shi san shou 文稿.2b
詩 shi: 癸酉八月逆匪據滑縣琳兒奉檄隨剿寄詩勉之: Gui you ba yue ni fi ju Huaxian Lin er feng xi sui jiao ji shi mian zhi 文稿.3b
詩 shi: 己卯秋琳兒分校汴闈: Ji mao qiu Lin er fen jiao Bian wei 文稿.4a
詩 shi: 琳兒撤棘數日得松孫京聞捷音喜而有作: Lin er che ji shu ri de Song sun jing wen jie yin xi er you zuo 文稿.4a
詩 shi: 謙孫戊子京兆報捷勖之以詩: Qian sun wu zi jing zhao bao jie xu zhi yi shi 文稿.4a
詩 shi: 九十自壽(四首): Jiu shi zi shou (si shou) 文稿.5a
15 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )