Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi shi (Zeng sheng pin shi)]

石氏(曾生聘室)﹐清人﹐女﹐湘潭人(今湖南湘潭)。國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shi shi (Zeng sheng pin shi)

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 石氏(曾生聘室) Shi shi (Zeng sheng pin shi) ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 石氏(曾生聘室) Shi shi (Zeng sheng pin shi) )
[ remarks and biographies on 石氏(曾生聘室) Shi shi (Zeng sheng pin shi) ]
石氏[略傳] Shi shi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (1 texts)]

( Back )