Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi shi (Zeng sheng pin shi)]

石氏(曾生聘室)﹐清人﹐女﹐湘潭人(今湖南湘潭)。國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shi shi (Zeng sheng pin shi)

[show details]

[hide texts]
Writings of 石氏(曾生聘室) Shi shi (Zeng sheng pin shi)﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 書伯姊張孺人七歌後: Shu bo zi Zhang ru ren Qi ge hou 6.6a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )