Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qian Huizun]

錢惠尊(1769-1846)﹐女﹐字詵宜﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 五真閣吟稿一卷。清史稿藝文志﹐國朝閨秀正始集﹐崇百藥齋集有著錄。有陸繼輅序。

Search the China Biographical Database for further information on Qian Huizun

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 錢惠尊 Qian Huizun ]
五眞閣吟稿(清錢惠尊撰)。清光緖四年(1878)合肥學社刊本。
Wu zhen ge yin gao (by Qian Huizun, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 錢惠尊 Qian Huizun )
[ anthologies in this database containing works by 錢惠尊 Qian Huizun ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 錢惠尊 Qian Huizun )
[ remarks and biographies on 錢惠尊 Qian Huizun ]
《歷代婦女著作考》 P. 754 著錄 作者: 胡文楷
錢惠尊[略傳] Qian Huizun [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
五真閣吟稿序 Wu zhen ge yin gao xu  作者/Author﹕ 陸繼輅 Lu Jilu

[show texts (71 texts)]

( Back )