Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qian Huizun]

錢惠尊(1769-1846)﹐女﹐字詵宜﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 五真閣吟稿一卷。清史稿藝文志﹐國朝閨秀正始集﹐崇百藥齋集有著錄。有陸繼輅序。

Search the China Biographical Database for further information on Qian Huizun

[show details]

[hide texts]
Writings of 錢惠尊 Qian Huizun﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 詠庭柏: Yong ting bo 18.20b
詩 shi: 題王澹音環青閣詩稿(二首): Ti Wang Danyin Huan qing ge shi gao 18.21a
詩 shi: 海棠詞: Hai tang ci 18.21a
In 五眞閣吟稿(清錢惠尊撰)。清光緖四年(1878)合肥學社刊本。 Wu zhen ge yin gao (by Qian Huizun, Qing dynasty)
詩 shi: 撲蝶詞: Pu die ci 1a
詩 shi: 咏蓮: Yong lian 1a
詩 shi: 小元池仙館堦前手種摩羅春數枚發花皆並頭因成一詩並邀祁孫同作: Xiao yuan chi xian guan jie qian shou zhong mo luo chun shu mei fa hua jie bing tou yin cheng yi shi bing yao Qisun tong zuo 1a
詩 shi: 問月: Wen yue 1b
詩 shi: 芳草: Fang cao 1b
詩 shi: 撲蝶詞: Pu die ci 1b
詩 shi: 題無錫女史嵇氏遺詩(二首): Ti Wuxi nü shi Ji shi yi shi 1b
詩 shi: 七夕: Qi xi 2a
詩 shi: 幾日: Ji ri 2a
詩 shi: 過水月菴述哀並寄家大人大梁: Guo Shui yue an shu ai bing ji jia da ren Daliang 2a
詩 shi: 丁夫人莊宛芳七夕生男寄余為假子余名之曰兆盧而報以詩: Ding fu ren Zhuang Wanfang qi xi sheng nan ji yu wei jia zi yu ming zhi yue Zhaolu er bao yi shi 2b
詩 shi: 蟲語: Chong yu 2b
詩 shi: 對菊寄豫: Dui ju ji yu 2b
詩 shi: 七夕: Qi xi 2b
詩 shi: 病起(二首): Bing qi 3a
詩 shi: 丁夫人莊宛芳七夕生男寄余為假子余名之曰兆盧而報以詩: Ding fu ren Zhuang Wanfang qi xi sheng nan ji yu wei jia zi yu ming zhi yue Zhaolu er bao yi shi 3a
詩 shi: 梅花(二首): Mei hua 3a
詩 shi: 代祁孫題其友人校花圖: Dai Qisun ti qi you ren jiao hua tu 3b
詩 shi: 新蟾: Xin chan 3b
詩 shi: 聽雨: Ting yu 3b
詩 shi: 七夕(二首): Qi xi 4a
詩 shi: 祁孫歸(二首): Qisun gui 4a
詩 shi: 祁孫秣陵秋院本(二首): Qisun Moling qiu yuan ben 4a
詩 shi: 奈何與君別效祁孫(二首): Nai he yu jun bie xiao Qisun 4b
詩 shi: 寄祁孫: Ji Qisun 4b
詩 shi: 祁孫復偕計吏入都別後卻寄: Qisun fu xie ji li ru du bie hou que ji 5a
詩 shi: 夢亡兒: Meng wang er 5a
詩 shi: 懷叔父: Huai shu fu 5a
詩 shi: 紅蓮: Hong lian 5a
詩 shi: 趺坐: Fu zuo 5b
詩 shi: 風荷: Feng he 5b
詩 shi: 倚闌待月圖為閨人董氏題: Yi lan dai yue tu wei gui ren Dong shi ti 5b
詩 shi: 秋雨乍涼有作: Qiu yu zha liang you zuo 6a
詩 shi: 不寐: Bu mei 6a
詩 shi: 雨過: Yu guo 6a
詩 shi: 倚闌待月圖為閨人董氏題: Yi lan dai yue tu wei gui ren Dong shi ti 6a
詩 shi: 海棠詞(六首): Hai tang ci 6b
詩 shi: 莊遠青采芝圖: Zhuang Yuanqing Cai zhi tu 6b
詩 shi: 即事口占: Ji shi kou zhan 6b
詩 shi: 秋雨乍涼有作: Qiu yu zha liang you zuo 6b
詩 shi: 海棠詞(六首): Hai tang ci 7a
詩 shi: 瓦偶香筩次韻: Wa ou xiang tong ci yun 7b
71 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )