Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Poem [Lin ru Qing gong zhi Mao Pijiang shu]

Wen: Shu xin
Author: 董白 Dong Bai
Appears in: Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
Page images:

(PRINT FRIENDLY VERSION)
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版

Page : Page 164
click
for
larger
image
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版

Page : Page 163
click
for
larger
image
Back

( New Search )