Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

東海漁歌:四卷, 補遺:一卷(清顧春撰)。西泠印社甲寅(1914) 年排印本
Dong hai yu ge : 4 juan, bu yi 1 juan (by Gu Chun, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封頁
吳昌碩題辭 Wu Changshuo ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 吳昌碩 Wu Changshuo扉頁
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.1a
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.1b
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.2a
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.2b
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.3a
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.3b
東海漁歌卷一 Dong hai yu ge juan yi 1.1a
醉蓬萊 : 和黃山谷 Zui peng lai : He Huang Shangu詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.1a
醉蓬萊 : 和黃山谷 Zui peng lai : He Huang Shangu詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.1b
念奴嬌 : 和姜白石 Nian nu jiao : He Jiang Baishi詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.1b
洞仙謌 : 和劉一止苕溪詞 Dong xian ge : He Liu Yizhi Tiao xi ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.2a
念奴嬌 : 和姜白石 Nian nu jiao : He Jiang Baishi詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.2a
洞仙謌 : 和劉一止苕溪詞 Dong xian ge : He Liu Yizhi Tiao xi ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.2b
水調謌頭 : 和周紫芝竹坡詞 Shui diao ge tou : He Zhou Zizhi Zhu po ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.2b
水調謌頭 : 和周紫芝竹坡詞 Shui diao ge tou : He Zhou Zizhi Zhu po ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.3a
雨零鈴 : 和柳永樂章集 Yu ling ling : He Liu Yong Yue zhang ji詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.3a
雨零鈴 : 和柳永樂章集 Yu ling ling : He Liu Yong Yue zhang ji詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.3b
木蘭花慢 : 和張孝祥于湖詞 Mu lan hua man : He Zhang Xiaoxiang Yu Hu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.3b
木蘭花慢 : 和張孝祥于湖詞 Mu lan hua man : He Zhang Xiaoxiang Yu Hu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.4a
滿江紅(第二體) : 和張元幹蘆州詞 Man jiang hong (Di er ti) : He Zhang Yuangan Luzhou ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.4a
滿江紅(第二體) : 和張元幹蘆州詞 Man jiang hong (Di er ti) : He Zhang Yuangan Luzhou ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.4b
霜葉飛 : 和周邦彥片玉詞 Shuang ye fei : He Zhou Bangyan Pian yu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.4b
霜葉飛 : 和周邦彥片玉詞 Shuang ye fei : He Zhou Bangyan Pian yu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.5a
金縷曲 : 和吳夢窓詞 Jin lü qu : He Wu Mengchuang ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.5a
金縷曲 : 和吳夢窓詞 Jin lü qu : He Wu Mengchuang ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.5b
滿庭芳 : 和蔡伸友古詞 Man ting fang : He Cai Shenyou gu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.5b
滿庭芳 : 和蔡伸友古詞 Man ting fang : He Cai Shenyou gu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.6a
壺中天慢 : 和李清照潄玉詞 Hu zhong tian man : He Li Qingzhao Shu yu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.6a
壺中天慢 : 和李清照潄玉詞 Hu zhong tian man : He Li Qingzhao Shu yu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.6b
憶江南 : 題唐伯虎畫江南水村五首 Yi jiang nan : Ti Tang Bohu hua jiang nan shui cun wu shou詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.6b
憶江南 : 題唐伯虎畫江南水村五首 Yi jiang nan : Ti Tang Bohu hua jiang nan shui cun wu shou詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.7a
飛雪滿羣山 : 梨花 Fei xue man qun shan : Li hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.7a
飛雪滿羣山 : 梨花 Fei xue man qun shan : Li hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.7b
浪淘沙 : 偶成 Lang tao sha : Ou cheng詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.7b
浪淘沙 : 偶成 Lang tao sha : Ou cheng詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.8a
鷓鴣天 : 為孟文郡君寫冬花小幅並題 Zhe gu tian : Wei Meng Wenjun jun xie dong hua xiao fu bing ti詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.8a
鷓鴣天 : 為孟文郡君寫冬花小幅並題 Zhe gu tian : Wei Meng Wenjun jun xie dong hua xiao fu bing ti詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.8b
定風波 : 水仙 Ding feng bo : Shui xian詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.8b
入塞 : 盆梅 Ru sai : Pen mei詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.9a
玉連環影 : 燈下看蠟梅 Yu lian huan ying : Deng xia kan la mei詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.9a
玉連環影 : 燈下看蠟梅 Yu lian huan ying : Deng xia kan la mei詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.9b
桂殿秋 : 題畫 Gui dian qiu : Ti hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.9b
水龍吟 : 題張坤鶴老人小照用白玉蟾採藥徑韻 Shui long yin : Ti Zhang Kunhe lao ren xiao zhao yong Bai Yuchan Cai yao jing yun詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.9b
水龍吟 : 題張坤鶴老人小照用白玉蟾採藥徑韻 Shui long yin : Ti Zhang Kunhe lao ren xiao zhao yong Bai Yuchan Cai yao jing yun詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.10a
賣花聲 : 像生花 Mai hua sheng : Xiang sheng hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.10a
賣花聲 : 像生花 Mai hua sheng : Xiang sheng hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.10b
最高樓 : 題錢元昌山水 Zui gao lou : Ti Qian Yuanchang shan shui詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.10b
最高樓 : 題錢元昌山水 Zui gao lou : Ti Qian Yuanchang shan shui詞 ci 顧太清 Gu Taiqing1.11a
161 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search