Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

虛窻雅課﹕二集(清佟佳氏撰)。清嘉慶十年(1805)刻本
Xu chuang ya ke : 2 ji (by Tongjia shi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
一集封面 Yi ji feng mian 封頁
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 章佳 慶桂 Zhangjia Qinggui序.1a
虛窗雅課初集 Xu chuang ya ke chu ji 1.1a
偶述二首 Ou shu er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.1a
述懷(四首) Shu huai詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.1b
枕上聽雨 Zhen shang ting yu詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.2b
秋日偶成 Qiu ri ou cheng詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.2b
自歎 Zi tan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.3a
述懷 Shu huai詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.3b
偶成 Ou cheng詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.4a
述懷 Shu huai詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.4a
有感(二首) You gan詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.4b
涼月 Liang yue詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.5a
述懷 Shu huai詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.5b
有感(二首) You gan詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.5b
清明有感 Qing ming you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.6a
謁塋 Ye ying詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.6b
病中有感 Bing zhong you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.7a
有感(七首) You gan詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.7b
七夕 Qi xi詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.8b
秋夜 Qiu ye詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.8b
有感 You gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.9a
重陽 Chong yang詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.9b
三忌日有感 San ji ri you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.9b
除夕 Chu xi詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.10a
詠松子數珠 Yong song zi shu zhu詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.10b
紙鳶 Zhi yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.10b
哭姑 Ku gu詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.11a
哭姑其二 Ku gu qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.11b
哭姑其三 Ku gu qi san詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.11b
哭姑其四 Ku gu qi si詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.12a
送四妹出京 Song si mei chu jing詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.12b
偶撿舊函有感 Ou jian jiu han you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.12b
對菊有感 Dui ju you gan詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.13a
看經偶成 Kan jing ou cheng詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.13b
送秋 Song qiu詩 五言排律 shi 五言排律佟佳氏 Tongjia shi1.13b
述懷 Shu huai詩 五言排律 shi 五言排律佟佳氏 Tongjia shi1.14a
偶句 Ou ju詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.14b
思父 Si fu詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.14b
見子課句喜而賦此 Jian zi ke ju xi er fu ci詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.15a
見子長成喜而勉之 Jian zi zhang cheng xi er mian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.15b
對菊(二首) Dui ju詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.15b
和梅軒原韻 He Meixuan yuan yun詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.16a
述懷 Shu huai詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.16b
詠桂 Yong gui詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.16b
詠水僊 Yong shui xian詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.17a
余連年苦患肝脾之症兒女輩深以為憂詩以廣之 Yu lian nian ku huan gan pi zhi zheng er nü bei shen yi wei you shi yi guang zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.17a
見梅軒詩中有詩不成兮夢不成余酷愛此句故信筆書此四絕 Jian Meixuan shi zhong you Shi bu cheng xi meng bu cheng yu ku ai ci ju gu xin bi shu ci si jue詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.17b
自述歌 Zi shu ge詩 七言古詩 shi 七言古詩佟佳氏 Tongjia shi1.18b
二集封面 Er ji feng mian 封頁
114 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search