Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

德風亭初集﹕十三卷(清王貞儀撰)。民國五年(1916)蔣氏[國榜]愼脩書屋校印本。
De feng ting chu ji: 13 juan (by Wang Zhenyi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
扉頁 Fei ye title page
王貞儀自序 Wang Zhenyi zi xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi序.1a
王貞儀小傳 Wang Zhenyi xiao zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 蔣國榜 Jiang Guobang小傳.1a
德風亭初集卷一 De feng ting chu ji juan yi 1.1a
謙齋印集序 Qian zhai yin ji xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.1a
讀史偶序 Du shi ou xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.3a
葬經闢異序 Zang jing pi yi xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.8b
韻學正訛序 Yun xue zheng e xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.10b
周夫人詩集序 Zhou fu ren shi ji xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.11b
陳宛玉女史吟香樓詩集序 Chen Wanyu nü shi Yin xiang lou shi ji xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.13a
劉藥畦夫人遺詩序 Liu Yaoqi fu ren yi shi xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.14a
送蘭畹女史隨宦粵東序 Song Lanwan nü shi sui huan yue dong xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.17a
送白夫人歸大興序 Song Bai fu ren gui Daxing xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.17b
象數窺餘自序 Xiang shu kui yu zi xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.19a
籌算易知自序 Chou suan yi zhi zi xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.20b
歷算簡存自序 Li suan jian cun zi xu文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi1.21a
德風亭初集卷二 De feng ting chu ji juan er 2.1a
姚母張太夫人傳 Yao mu Zhang tai fu ren zhuan文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi2.1a
孫節婦傳 Sun jie fu zhuan文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi2.3b
兩貞女傳 Liang zhen nü zhuan文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi2.6a
昌邑兩義士傳 Changyi liang yi shi zhuan文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi2.7b
韓園公傳 Han yuan gong zhuan文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi2.10a
德風亭初集卷三 De feng ting chu ji juan san 3.1a
岱岳游記 Dai yue you ji文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi3.1a
重修鼇峰關廟碑記﹕代徐明府作 Chong xiu Ao feng guan miao bei ji: Dai Xu Mingfu zuo文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi3.4b
舫寄記 Fang ji ji文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi3.5b
聽月亭記 Ting yue ting ji文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi3.8b
虛室記 Xu shi ji文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi3.8b
薇花記 Wei hua ji文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi3.10a
裕圃記 Yu pu ji文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi3.11b
江上草堂圖記 Jiang shang cao tang tu ji文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi3.13a
劉氏義貓記 Liu shi yi mao ji文 wen 王貞儀 Wang Zhenyi3.14b
德風亭初集卷四 De feng ting chu ji juan si 4.1a
上卜太夫人書 Shang Bu tai fu ren shu文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.1b
寄周夫人 Ji Zhou fu ren文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.3b
答許燕珍夫人 Da Xu Yanzhen fu ren文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.4a
答白夫人 Da Bai fu ren文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.5a
與劉季容妹 Yu Liu Jirong mei文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.6b
答陳宛玉姊 Da Chen Wanyu zi文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.7b
答表伯某 Da biao bo mou文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.8a
答胡慎容夫人 Da Hu Shenrong fu ren文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.9b
七夕答周夫人 Qi xi da Zhou fu ren文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.11a
上徐靜雍夫人書 Shang Xu Jingyong fu ren shu文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.11b
與劉宗伯夫人章書 Yu Liu Zongbo fu ren zhang shu文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.13b
答青嵓先生 Da Qingyan xian sheng文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.14a
答方夫人第一書﹕浙江陳三辰觀察室 Da Fang fu ren di yi shu: Zhejiang Chen Sanchen guan cha shi文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.14b
再答方夫人書 Zai da Fang fu ren shu文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.15b
奉家父書 Feng jia fu shu文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.19a
答大姊書 Da da zi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.19a
與夏生樂山論詩書 Yu Xia sheng Leshan lun shi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 王貞儀 Wang Zhenyi4.19b
390 items (Page 1 of 8)<< | < | > | >> New Search