Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

古春軒詩鈔﹕二卷(清梁德繩撰)。清道光二十九年(1849)刻本。
Gu chun xuan shi chao: 2 juan (by Liang Desheng, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
梁恭人傳 Liang gong ren zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 阮元 Ruan Yuan傳.1a
潘素心序 Pan Suxin xu文﹕序 Wen: Xu 潘素心 Pan Suxin序.1a
古春軒詩鈔卷上 Gu chun xuan shi chao juan shang 上.1a
吹笛 Chui di詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.1a
遊海幢寺 You Hai chuang si詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.1a
春雨 Chun yu詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.1a
春晚即目 Chun wan ji mu詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.1b
春柳 Chun liu詩 五言絕句 shi 五言絕句梁德繩 Liang Desheng上.1b
夜坐 Ye zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.1b
題畫 Ti hua詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.2a
燈下寫玉篇 Deng xia xie yu pian詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.2a
七夕(二首) Qi xi詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.2a
秋晚雨晴 Wan qiu yu qing詩 五言律詩 shi 五言律詩梁德繩 Liang Desheng上.2b
君子亭玩月 Jun zi ting wan yue詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.2b
地藏王生日﹕七月晦日(二首) Di zang wang sheng ri: Qi yue hui ri詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.2b
春詞﹕元旦日作敬呈太姑(四首) Chun ci: Yuan dan ri zuo jing cheng tai gu詩 五言絕句 shi 五言絕句梁德繩 Liang Desheng上.3a
偶成 Ou cheng詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.3b
賦得月照冰池 Fu de yue zhao bing chi詩 五言律詩 shi 五言律詩梁德繩 Liang Desheng上.3b
冬菊 Dong ju詩 五言律詩 shi 五言律詩梁德繩 Liang Desheng上.3b
中秋﹕是夕秋分 Zhong qiu: Shi xi qiu fen詩 五言律詩 shi 五言律詩梁德繩 Liang Desheng上.4a
烏夜啼(二首) Wu ye ti詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.4a
苦雨小飲 Ku yu xiao yin詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.4a
寄外 Ji wai詩 七言古詩 shi 七言古詩梁德繩 Liang Desheng上.4b
戲作 Xi zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.6a
塘上行 Tang shang xing詩 樂府 shi 樂府梁德繩 Liang Desheng上.6a
詠優曇花(二首) Yong you tan hua詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.6b
北地佳人行 Bei di jia ren xing詩 樂府 shi 樂府梁德繩 Liang Desheng上.6b
憶西湖 Yi Xi Hu詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.7b
飛來寺(四首) Fei lai si詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.7b
即景呈夫子 Ji jing cheng fu zi詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.8a
十八灘(十八首) Shi ba tan詩 五言絕句 shi 五言絕句梁德繩 Liang Desheng上.8b
滕王閣弔王子安(二首) Teng wang ge diao Wang Zian詩 五言律詩 shi 五言律詩梁德繩 Liang Desheng上.9b
松 Song詩 五言絕句 shi 五言絕句梁德繩 Liang Desheng上.10a
山村 Shan cun詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.10a
題王孺人稿 Ti Wang ru ren gao詩 雜言詩 shi 雜言詩梁德繩 Liang Desheng上.10a
明月曲 Ming yue qu詩 樂府 shi 樂府梁德繩 Liang Desheng上.10b
久雨即景 Jiu yu ji jing詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.11a
梅花 Mei hua詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.11a
七夕﹕代小女 Qi xi: Dai xiao nü詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.11a
聞夫子捷南宮卻寄 Wen fu zi jie nan gong que ji詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.11b
病起 Bing qi詩 雜言詩 shi 雜言詩梁德繩 Liang Desheng上.11b
感事步山舟伯父韻(二首) Gan shi bu Shanzhou bo fu yun詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.11b
哭阿元題其小影上(十六首) Ku Ayuan ti qi xiao ying shang詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.12a
題秋景便面 Ti qiu qing bian mian詩 六言詩 shi 六言詩梁德繩 Liang Desheng上.13b
楊花(四首) Yang hua詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.14a
天竺禮佛口號 Tianzhu li fo kou hao詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.14b
小遊仙(四首) Xiao you xian詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.14b
瓜 Gua詩 七言律詩 shi 七言律詩梁德繩 Liang Desheng上.15a
賦得何處堪消暑 Fu de he chu kan xiao shu詩 五言律詩 shi 五言律詩梁德繩 Liang Desheng上.15b
題烹茶佐讀圖 Ti Peng cha zuo du tu詩 七言絕句 shi 七言絕句梁德繩 Liang Desheng上.15b
197 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search